Prehrávanie hudby cez YouTube alebo Spotify v reštauráciách, kaviarňach a baroch

Komplikovanosť zákonov a legislatívy je na Slovensku dlhodobý problém, o ktorom bolo už popísané veľa. Problematika hudobných licencií a legálnosť hudby, vrátane procesov ako sa legálnosť reprodukcie hudby na verejnosti zabezpečuje, je veľmi špecifická oblasť, ktorej rozumie málokto, avšak trápi veľa začínajúcich podnikateľov v HoReCa segmente. 

Správna hudba tvorí charakter podniku

Rozbehnúť podnikanie obnáša veľmi veľa rôznorodých aktivít, pričom ozvučeniu prevádzky vhodným typom hudby, zohľadňujúci charakter prevádzky a preferencie klientely, sa poväčšine prikladá neadekvátny dôraz. Správne zvolená hudba, jednoduchosť a funkcionalita hudobného riešenia dokázateľne zvyšujú celkové výnosy a prispievajú k vernosti zákazníkov k značke. V tomto článku sa však nebudeme venovať obchodnej a finančnej stránke ale právnej, teda legálnosti hudobných riešení, ktoré sa bežne využívajú v slovenských podnikoch s občerstvením.

Neznalosť vie podnikateľovi spôsobiť veľa nepríjemností

Určite každý z vás zažil situáciu kedy ste prišli do reštaurácie, kaviarne alebo baru a zaregistrovali ste, že čašník/čašníčka počas obsluhovania zákazníkov odskakovali za pult meniť hudobný playlist, či už na požiadanie klienta alebo z vlastnej iniciatívy. Niečo také je samozrejme v poriadku, ak neberieme do úvahy fakt, že klient pri vhodne zvolenom hudobnom riešení si vie hudobný playlist meniť sám a to že odbiehanie od obsluhy zákazníkov k terminálu s hudbou spomaľuje a veľakrát aj dosť irituje obsluhu a samotných zákazníkov. Je samozrejme na prevádzkovateľovi ako si vyrieši prehrávanie hudby a úpravu playlistu, no skutočnosť aké hudobné riešenie na to využije je už niečo iné. Ak v takejto prevádzke vidíte alebo počujete, že podnik púšťa hudbu z YouTube, Spotify alebo nejakého zahraničného online rádia, vecte že daný podnik to robí, vo veľkej miere z neznalosti, protizákonne. Drvivá väčšina online hudobných portálov a webov sa zameriava na prehrávanie hudby a videí pre súkromné účely, pričom ich verejná reprodukcia je nezákonná. Je potrebné povedať, že veľké platformy Vás pri registrácií a vo svojich obchodných podmienkach sami upozornia na fakt, že ako užívateľ môžete využívať ich obsah iba na súkromné účely. Nerobia to preto, že by nechceli aby sa ich obsah reprodukoval aj verejne, ale na niečo také potrebujú licenciu v danej krajine, a tú oni nemajú. 

Prehrávanie hudby cez YouTube alebo Spotify v reštauráciách, kaviarňach a baroch

Legislatíva, ktorá nestojí na strane podnikateľa

Spoločnosti ako Spotify ponúkajú taktiež účty pre komerčné použitie, ale keďže tie stoja rádovo v násobkoch účtu pre súkromné prehrávanie, tak ich samozrejme prevádzky nevyužívajú a púšťajú hudbu zo svojich osobných účtov, čo je samozrejme nelegálne. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Ste podnikateľ, kúpite si mikrobus a začnete s ním prepravovať ľudí za účelom zisku, bez toho aby ste k danému autu získali príslušné povolenia. Po nejakom čase vás zastavia policajti, prípadne Vám príde rovno pokuta za nedodržiavanie zákona. Myslím, že v danom prípade je každému jasné, že ak chcem prevádzkovať mikrobus a rozvážať ľudí, nestačí mi iba si kúpiť dané vozidlo ale aj vybaviť k nemu povolenia. Nestačí iba získať poznávacie značky ale aj rôzne ďalšie povolenia na prevádzkovanie prepravy osôb. Obdobné pravidlá platia pri hudobných licenciách. Nestačí sa iba zaregistrovať v SOZA ako podnikateľ a platiť ročný poplatok za reprodukciu hudby vo svojom podniku, to je ako si získať poznávacie značky k autu. Je taktiež potrebné si zadovážiť také hudobné riešenie, ktoré má na Slovensku licenciu na prehrávanie na verejnosti.

Samozrejme je na spoločnosti, ktorá prevádzkuje hudobné riešenie upozorniť na skutočnosť na aké účely je možné využiť ich obsah. Toto však oni robia, či už transparentne alebo skryto v obchodných podmienkach. Je teda na prevádzkovateľovi reštaurácie, kaviarne či baru si overiť limity danej služby, keďže neoprávneným použitím takejto služby prechádza penalizácia z prevádzkovateľa hudobného riešenia na osobu, ktorá takýto obsah verejne reprodukuje. Preto prevádzkovatelia podnikov kde sa reprodukuje hudba verejne by mali dávať dôraz pri výbere dodávateľa hudby, či to čo si vyberiem môžem použiť aj na verejné prehrávanie. Samozrejme YouTube alebo súkromný Spotify účet tieto podmienky určite nespĺňajú. 

Low detection risk a vymáhanie pokút

Samostatnou kapitolou je vymáhanie pokút za takéto porušenia zákonov zo strany prevádzkovateľov podnikov kde sa hudba reprodukuje. Spoliehať sa však na takzvaný „low detection risk“ je vzhľadom k možnosti pokutovať porušenia aj niekoľko rokov spať dosť veľké a hlavne zbytočné riziko. Veľa by o tom vedeli povedať ľudia čo donedávna predávali byty a pozemky a neodvádzali z toho daň. Dlhé roky sa to tolerovalo, až jeden deň prišiel všetkým na ktorých sa to vzťahovalo dorub dane a mastná pokuta, plus z dôvodu výšky nedoplatku kvalifikácia ako trestný čin. 

Zvoľte si správne riešenie

Preto je určite výhodnejšie si zadovážiť dodávateľa hudby, ktorý vie dodať legálne riešenie, ideálne také ktoré svojou funkcionalitou a širokou ponukou playlistov bude vyhovovať potrebám danej prevádzky. Songoroo je riešením, ktoré spĺňa požiadavku legálnosti a taktiež vie ponúknuť funkcionalitu zaujímavú tak pre prevádzkovateľov podnikov, ako aj ich zákazníkov. Viac o výhodách Songoroo hudobného riešenia tu.

Mohlo by vás zaujímať

Chcem pravidelne dostávať newsletter Songoroo