Nástroj na správu kulisovej hudby

Buďte aktívny! Využite všetky funkcie, ktoré spoločnosť Songoroo ponúka, zabezpečte zákazníkom pohodlie počas ich návštevy u Vás a popritom maximalizujte svoj zisk.

Songoroo
Webový nástroj na správu

Hneď ako si vytvoríte Songoroo účet pre svoju prvú prevádzku získate prístup k nášmu webovému nástroju na správu Songoroo systému. Rozsah povolených funkcií závisí od úrovne účtu, ktorý ste si zvolili pre príslušnú prevádzku. Ubezpečujeme Vás však, že aj balík BASIC poskytuje dostatok funkcionalít týkajúcich sa kontroly interakcie Vašich zákazníkov s playlistom hudby vo Vašej prevádzke.

need need

Správa užívateľov

Priraďte role a oprávnenia svojím zamestnancom alebo externým poskytovateľom služieb na globálnej alebo regionálnej úrovni, prípadne na úrovni konkrétnej prevádzky. Po akceptácií oprávnenia získajú príslušní ľudia prístup k správe hudby a hudobným playlistom, k marketingovým nástrojom alebo k analytickým nástrojom systému Songoroo.

need need

Hudobné playlisty

Vyberte si z katalógu preddefinovaných hudobných playlistov. Vyskúšajte si rôzne typy playlistov a pomocou Songoroo Dashboard, alebo vďaka rôznym reportom správania sa ľudí v prevádzke, sledujte reakcie svojich zákazníkov. Následne si podľa Vašich zistení vyberte ten najvhodnejší playlist, vyhovujúci Vám a Vašim zákazníkom. Stále málo? Vytvorte si vlastný playlist! Miera prispôsobenia playlistov hudobnému profilu každej prevádzky záleží iba na Vás.

need need

Osobitné nastavenie pre každú úroveň

Každá funkcionalita a nástroj, ktorý ponúkame, vám umožňuje prispôsobiť všetky dostupné nastavenia na úroveň, ktorá najlepšie vyhovuje Vám aj Vašej organizácii. Aby ste zvýraznili jedinečnosť každej prevádzky, máte možnosť nastaviť individuálny hudobný profil pre každú prevádzku. Na druhej strane môžete zvoliť rovnaké nastavenie hudobného profilu na úrovni celej Vašej organizácie, čím sa zadefinuje jednotný profil aj v tejto oblasti.

need need

Audio reklama

Vytvorenie marketingovej kampane Vám už nikdy nebude spôsobovať bolesť hlavy. Čo potrebujete je zaobstarať si hudobný spot, ktorý chcete vysielať vo svojich prevádzkach. Zbytok ľahko zvládnete cez Songoroo klientsky účet. Reklamnú kampaň je možné nastaviť pre konkrétne prevádzky, dni alebo dokonca dennú dobu. Naše analytické nástroje a reporty Vám pomôžu analyzovať dopad a efektivitu každej kampane a podľa toho vyvodiť príslušné závery.

need need

Reporting a Business Intelligence

Songoroo je komplexné riešenie, ktoré vám ponúka viac ako len jednoduchú hudobnú platformu pre Vaše podnikanie. Vďaka nášmu BI riešeniu ktoré používame, a taktiež analýze užívateľských dát, vieme ponúknuť našim zákazníkom hodnotné reporty. Týmto Vám pomôžeme nielen s vytvorením hudobnej atmosféry špecifickej pre Vašu obchodnú značku, ale aj s prijímaním správnych obchodných rozhodnutí založených na dátach, zameraných napríklad na zvýšenie zisku alebo udržanie zákazníka.

need need

Angažovanosť zákazníka

Oslovte svojich verných zákazníkov priamo, zaslaním správ cez Songoroo platformu. Máte možnosť posielať oznamy, komerčné správy, alebo dokonca pripomenúť svojim klientom požiadavky ohľadom dodržiavania aktuálnych hygienických nariadení. Proste jednoduchý a praktický marketingový nástroj!

need need

Získavanie spätnej väzby

Komunikácia so zákazníkmi a získavanie spätnej väzby o Vašich silných stránkach, ale aj o oblastiach, ktoré je potrebné zlepšiť, je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie prosperity a rastu Vašej spoločnosti. Niekedy je zložité osloviť veľké skupiny ľudí a presvedčiť ich, aby Vám poskytli spätnú väzbu. Songoroo tento problém rieši za Vás. Vytvorte si vlastný jednoduchý dotazník pre získanie spätnej väzby, prípadne si vypracujte komplexnejší prieskum, s ktorým Vám pomôžu naše BI analytické nástroje a reporty.

Ovládanie funkcionalít mobilnej aplikácie Songoroo

Naša mobilná aplikácia a mnoho jej funkcií boli vyvinuté so zámerom ponúknuť jej používateľom interaktivitu a umožniť im ovplyvňovať hudobné playlisty viacerými spôsobmi. A keď tak urobia, veríme, že Vám pomáhajú rozvíjať Vašu značku v niečo jedinečné. Je len na Vás či chcete zákazníkom poskytnúť úplnú slobodu prispievať k vytváraniu hudobnej atmosféry Vašej značky alebo ako veľmi chcete tieto možnosti obmedziť.

Vždy však máte úplnú kontrolu. Stanovte pravidlá a spravujte úroveň interaktivity aplikácie Songoroo. Vďaka Songoroo Dashboard nástroju, prípadne iným reportom čo ponúkame, viete nájsť jemnú rovnováhu medzi hudobnými preferenciami Vašich zákazníkov a Vašimi požiadavkami.

Zakázať explicitné skladby

Zakázať explicitné skladby

Rozhodnite sa, či v jednotlivých prevádzkach povolíte alebo zakážete skladby s explicitným obsahom.

Zakázať konkrétne piesne, umelcov alebo žánre

Zakázať konkrétne piesne, umelcov alebo žánre

Ak sa rozhodnete, že určité skladby, interpreti, prípadne celé žánre nezodpovedajú vašej vízii, vylúčte ich z hudobného playlistu.

Pridať skladby

Pridať skladby

Sami si zvoľte ktoré skladby a či vôbec je možné pridať do existujúceho playlistu konkrétnej prevádzky. Predplatitelia balíkov Premium majú taktiež možnosť určiť počet skladieb, koľko môžu jednotliví používatelia Songoroo aplikácie pridať do playlistu prevádzky.

Boost a hlasovanie

Boost a hlasovanie

Ak si myslíte, žeby tieto funkcie mohli rušiť alebo negatívne ovplyvňovať celkovú hudobnú atmosféru vo Vašich prevádzkach, proste ich vypnite alebo obmedzte.

Obmedzenie možnosti zmeny playlistov

Obmedzenie možnosti zmeny playlistov

Zablokujte možnosť pridávanie ľubovoľných skladieb do playlistu prevádzky cez Songoroo aplikáciu.

Skladba pre teba

Skladba pre teba

Deaktivujte funkcionalitu umožňujúcu používateľom Songoroo aplikácie venovať skladby jeden druhému, ak táto funkcia nevyhovuje Vášmu celkovému konceptu v konkrétnej prevádzke.