Reporting a Business Intelligence

Premeňte dáta zo Songoroo na poznanie - dozviete sa, čo Vaši zákazníci a zamestnanci skutočne chcú

Napriek nepopierateľnému faktu, že žijeme v digitálnej ére, mnohé spoločnosti stále podceňujú význam údajov týkajúcich sa zákazníkov a nevyužívajú ich v plnej miere. Čím viac údajov sú podniky schopné zhromaždiť z rôznych zdrojov, tým lepšie poznajú svojich zákazníkov. Kedy ste sa naposledy pozreli na konkrétne prehľady, ktoré vám ukazujú prehľad o udržaní zákazníkov? Zbierate pravidelne spätnú väzbu od svojich zákazníkov, aby bolo vaše podnikanie ešte úspešnejšie?

Vďaka našej mobilnej aplikácii, funkcii detekcie používateľov a sofistikovanej analýze údajov pomáhame našim firemným klientom robiť lepšie rozhodnutia v oblasti získavania a udržiavania zákazníkov, ako aj riadenia vzťahov s nimi, čo následne pomáha zvyšovať ich predaj.

Zameranie sa na zákazníka

user

Demografické údaje o zákazníkovi

Vysoko hodnotné údaje poskytujúce demografický prehľad o zákazníkoch navštevujúcich Vaše prevádzky.

user

Udržateľnosť zákazníkov

Analýzy poskytujúce prehľad vzorcov správania sa zákazníkov, ako napríklad lojalita, čas strávený na Vašom mieste, atď.

user

Spätná väzba od zákazníkov

Správy predstavujúce spätnú väzbu od zákazníkov o konkrétnych obchodných miestach, ich službách, zamestnancoch, prostredí alebo iných aspektoch definovaných vlastníkmi firiem.

user

Analýzy reklamných správ

Analýzy poskytujúce dôležité dáta pre vyhodnotenie údajovo rôznorodých marketingových kampaní alebo obchodných stratégií, použitých vo Vašich prevádzkach počas sledovaného obdobia.

Songoroo Smart Music

user

Využitie Songoroo aplikácie

Sada reportov poskytujúcich dôležité informácie o využívaní funkcionalít mobilnej aplikácie Songoroo Vašimi zákazníkmi a zamestnancami.

user

Hudobné preferencie

Ucelené informácie o hudobných preferenciách všetkých používateľov aplikácie Songoroo, ktorí navštívili Vaše prevádzky.

user

Songooro Dashboard

Songoroo dashboard poskytuje okamžitý prehľad aj historické dáta o vybraných metrikách týkajúcich sa prehrávanej hudby, ktoré si viete zobraziť na úrovni konkrétnej prevádzky alebo celej Vašej spoločnosti.

user

Správa systému

Report poskytujúci informácie o stave, stabilite a prevádzke systému Songoroo.

client-interviw

Ako využívať Songoroo dáta?

Mať k dispozícií nástroje na získanie rôznych druhov údajov týkajúcich sa obchodných aktivít spoločnosti je bezpochyby veľmi dôležité. Je to však iba prvý krok na ceste k dosiahnutiu benefitu z takýchto dát. Všetky analýzy vytvorené našimi BI špecialistami sú navrhnuté s ohľadom na UX požiadavky, teda užívateľsky pochopiteľné, s cieľom ponúknuť jednoduchú a intuitívnu navigáciu.

Na ukážku potenciálu reportov spoločnosti Songoroo uvádzame niekoľko príkladov použitia, ktoré budú Vaši sales a marketing špecialisti určite považovať za prospešné pre svoje rozhodovanie:

Zmeňte ponuku denného menu vo svojej reštaurácii, alebo otváracie hodiny vo svojich prevádzkach na určité obdobie. Následne využite naše reporty zamerané na správanie zákazníkov ako Vaši zákazníci reagovali na takéto zmeny.

Vytvorte audio kampaň pre svoje produkty alebo služby alebo produkty svojho obchodného partnera a vyskúšajte rôzne marketingové scenáre na rôznych miestach. Využite naše reporty za účelom porovnania výsledkov týchto scenárov porovnaním typu a frekvencie zvukových reklám v jednotlivých lokalitách, berúc do úvahy aj ďalšie relevantné premenné, ako sú lokácia, veľkosť prevádzky, demografické údaje zákazníkov, atď.

Vytvárajte dotazníky šité na mieru v aplikácii Songoroo a požiadajte svojich zákazníkov, aby Vám poslali spätnú väzbu. Analyzujte prijaté informácie a podniknite kroky na zlepšenie oblastí, kde ste dosiahli najnižšie skóre.

Analyzujte využívanie aplikácie Songoroo Vašimi zákazníkmi alebo zamestnancami a uvidíte, ako reagujú na hudbu, ktorú ste im vybrali. Upravte zoznam skladieb tak, aby vyhovovali ich hudobnému vkusu, a po určitom čase znova vyhodnoťte spokojnosť zákazníkov alebo zapojenie zamestnancov pomocou na mieru šitého dotazníka v mobilnej aplikácii Songoroo.

Aby ste získali relevantné výsledky pre svoju analýzu, propagujte používanie aplikácie Songoroo vo svojich prevádzkach. Analyzujte demografické údaje, správanie sa zákazníkov a ďalšie dáta získavané na základe detekcie používateľov Songoroo aplikácie. Identifikujte vzorce správania sa a upravte predajnú stratégiu na základe identifikovanej štruktúry Vašich klientov, ich zvykov alebo preferencií.

Zaregistrujte sa ešte dnes a využite údaje o zákazníkoch vo svoj prospech