Hudba ladiaca sa na každého na ktorom záleží

Umožnite všetkým svojim zákazníkom sa stať prispievateľmi do atmosféry
na Vašom podniku. Zostanú dlhšie a navštívia Vás znova.

Vyberte si riešenie streamovania, ktoré vám najviac vyhovuje

Mnohí majitelia firiem podceňujú význam hudby vo svojich podnikoch a jej vplyv na všetkých ľudí okolo. Napríklad zvyšuje produktivitu zamestnancov, najmä mladšej generácie. Nie je žiadnou novinkou, že hudba má jedinečnú schopnosť uvádzať ľudí do rôznych emocionálnych stavov. Mnohé výskumy ukázali, že hudba na pozadí v obchodnom prostredí ovplyvňuje zákazníkov, aby zostali dlhšie a viac nakupovali.

Hudobný podklad možno použiť ako nástroj na vyvolanie správnych asociácií a vytvorenie maloobchodného prostredia, ktoré odráža identitu značky. Ukázalo sa tiež, že skracuje vnímaný čas čakania a zvyšuje dojem, že spoločnosti záleží na svojich zákazníkoch.

Čo je teda Songoroo?

Songoroo je hudobná kulisa pre Vaše podnikanie, šitá na mieru hudobných preferencií Vašich zákazníkov a zamestnancov.

Songoroo nie je pasívne in-store rádio, ani jukebox. Vyvinuli sme hudobný systém, ktorý kombinuje to najlepšie z oboch konceptov. Songoroo umožňuje Vašim zákazníkom ovplyvniť playlist hudby vo Vašej prevádzke, ale zároveň Vám poskytuje viacero nástrojov na stanovenie pravidiel a hraníc pre interaktivitu so systémom. Práca s hudobnými preferenciami zákazníkov v plne automatizovanom režime je presne to, čo odlišuje Songoroo od iných poskytovateľov kulisovej hudby.

Čo Vám ponúkame?

Interaktívny playlist

Interaktívny playlist

Playlist hudby sa neustále upravuje na základe hudobných preferencií používateľov aplikácie Songoroo, nachádzajúcich sa v daným moment v konkrétnej prevádzke.

Hudobná databáza

Hudobná databáza

So Songoroo získate prístup do hudobnej databázy, ktorá splní každé hudobné želanie Vašim zákazníkom a/alebo zamestnancom. Databázu hudby pravidelne rozširujeme aj na základe Vašich špecifických želaní.

Vami spravovaná cielená audio reklama

Vami spravovaná cielená audio reklama

Songoroo Vám umožňuje svojpomocné púšťanie audio reklám alebo iných všeobecných oznámení v prevádzke. Náš tím je pripravený Vám taktiež asistovať pri výrobe týchto materiálov a nastavení marketingových kampaní v súlade s Vašou marketingovou stratégiou.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Rôzne funkcie v mobilnej aplikácii Songoroo umožňujú Vašim zákazníkom a zamestnancom ovplyvňovať hudbu prehrávanú vo Vašich obchodných priestoroch.

Business intelligence

Business intelligence

Chcete vedieť akí zákazníci navštevujú Vaše prevádzky alebo aký druh hudby môže zvýšiť produktivitu Vašich zamestnancov? Naše reporty využívajúce rôznorodé dáta Vám vedia poskytnúť takýto prehľad na úrovni jednotlivých prevádzok ale aj celej spoločnosti.

Zákaznícka podpora

Zákaznícka podpora

Vďaka nášmu automatizovanému monitorovaciemu systému sledujeme čo sa deje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tím kvalifikovaných špecialistov zákazníckeho centra Vám vždy ochotne pomôže riešiť akýkoľvek problém týkajúci sa našich služieb.

Správa systému

Správa systému

Prístup do Vášho klientskeho účtu umožňuje využívať širokú paletu nástrojov na ovládanie hudby, vytváranie reklamných kampaní, komunikáciu so zákazníkmi, atď. Samozrejme môžeme jednotlivé oblasti systému nastaviť alebo spravovať za Vás, stačí o to požiadať.

Licenčné poplatky

Licenčné poplatky

Naša služba zabezpečuje, že sa u Vás bude prehrávať iba legálna hudba. Ponúkame taktiež možnosť riešenia všetkých administratívnych úkonov týkajúcich sa hudobných licencií, vrátane úhrady licenčných poplatkov za Vás.

Výhody pre vaše podnikanie, zákazníkov a zamestnancov

Výhody pre Vás

Zákaznícke a zamestnanecké výhody

Dodatočné výhody

Výhody produktu Songoroo oproti iným poskytovateľom kulisovej hudby

Aktívna rola hudby v podnikaní

Spoločnosť Songoroo mení rolu hudby v prevádzkach z pasívnej, t.j. vytvárať príjemnú atmosféru, na aktívnu. Ponúknutím možnosti prispieť k atmosfére v prevádzke sa významne zvyšuje úroveň lojality zákazníkov a zapojenia zamestnancov.

Interakcia medzi používateľmi mobilnej aplikácie Songoroo

Zahrnutie viacerých funkcionalít podobným sociálnym sieťam do mobilnej aplikácie pomôže Vášmu podnikaniu ťažiť zo zvýšenej atraktivity Vašich prevádzok, kde budú ľudia prirodzene tráviť viac času.

Analýzy (Big Data)

Rôznorodé dátové sety a predpripravené reporty týkajúce sa demografických údajov, správania a preferencií zákazníkov, sú pre Vás komerčne využiteľné pre cielenú reklamu a zvýšenie predaja vlastných výrobkov alebo služieb.

Smart hudobné playlisty

Playlist každej prevádzky sa neustále aktualizuje s ohľadom na hudobné preferencií používateľov aplikácie Songoroo, ktorí sú fyzicky prítomní v konkrétnom mieste.

Internetové rádio
In-store rádio
Jukebox
Mobilný Jukebox
Smart In-store rádio