Audio reklama a správy

Zvýšte príjmy a podporte povedomie o Vašej značke zasielaním správ zákazníkom
service-img service-img

Neobmedzené audio správy

Prečo platiť za reklamy v rozhlase, televízii alebo v tlači, ak môžete použiť Songoroo ako nástroj pre audio reklamu vo vlastných prevádzkach? Spoločnosť Songoroo Vám poskytuje jedinečnú príležitosť komunikovať priamo s Vašimi zákazníkmi vo Vašich priestoroch. Vytvorte si vlastné zvukové spoty, uložte ich do systému Songoroo a dajte svojim zákazníkom vedieť o zľavách, nových produktoch alebo novinkách, ktoré by ste s nimi chceli zdieľať.

Nemáte čas zaoberať sa vytváraním zvukových spotov? Žiadny problém. Dajte nám vedieť a my ich môžeme vyrobiť za veľmi konkurencieschopné ceny.

service-img service-img

Správa audio kampaní

Príprava kampane na propagáciu nových produktov a služieb alebo zdieľanie noviniek so zákazníkmi je s nami veľmi jednoduchá. Môžete to urobiť sami alebo prideliť túto agendu vlastným marketingovým špecialistom alebo špecializovaným marketingovým agentúram. Kampaň je možné pripraviť pre celú Vašu sieť alebo prispôsobiť pre každú jednotlivú prevádzku.

Okrem vytvárania zvukových spotov alebo oznamov pre Vás, môže náš tím marketingových špecialistov tieto spoty alebo cele kampane spravovať. Stačí sa s nami skontaktovať.

Jednoduché nastavenie a správa

Tvorba audio kampane prostredníctvom Songoroo je veľmi jednoduchá a skladá sa zo 4 základných krokov. Audio kampaň môže byť nastavená pre celú sieť alebo prispôsobená pre každú prevádzku osobitne. Môžete nastaviť dátum začiatku a konca každej kampane. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa počtu správ, ktoré pridáte do každej kampane.

cloud

Uložte audio spot

cloud

Nastavte miesto (miesta), kde sa spot ma prehrávať

cloud

Nastavte frekvenciu pre každý audio spot

cloud

Nastavte dátum a čas kampane

need need

Reklama obchodných partnerov

Vlastníte viacero prevádzok a chceli by ste využiť príležitosť prehrávať reklamu svojich obchodných partnerov vo svojich priestoroch? Použite Songoroo nástroj na vysielanie audio správ, aby ste si vytvorili silnejšiu väzbu so svojimi obchodnými partnermi ako aj generovali dodatočné príjmy.

Často kladené otázky

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽITIA SPRÁV?

Správy sú nákladovo efektívnym spôsobom, ako zákazníkom oznamovať novinky, promo akcie alebo rôzne iné správy. Je to skvelý spôsob, ako zvýšiť predaj a informovať zákazníkov o tom, o čom si myslíte, že by mali vedieť.

EXISTUJE NEJAKÉ OBMEDZENIE POČTU SPOTOV PRE JEDNU PREVÁDZKU?

Jediným obmedzením je frekvencia zvukových spotov, ktoré sa majú prehrávať medzi hudobnými skladbami. Jednej prevádzke môžete priradiť toľko spotov, koľko chcete. Ak však k jednej prevádzke priradíte viac ako jeden spot, budú sa spoty prehrávať postupne, t. j. jeden po druhom s nastavenou frekvenciou.

DOKÁŽE SONOGOROO ZABEZPEČIŤ VÝROBU A SPRÁVU AUDIO REKLÁM?

Áno, samozrejme. Máme tím špecialistov, ktorí pre Vás môžu pripraviť zvukové spoty, správy, znelky atď. Sme tiež schopní spravovať Vaše audio kampane, stačí nás kontaktovať a požiadať o podporu.

PREBERÁ SONGOROO ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH AUDIO SPOTOV?

Nie. Poskytujeme Vám nástroj na vysielanie audio reklám vo Vašich priestoroch. Je na Vás, aby ste sa ubezpečili, že všetko, čo vysielajte vo svojich prevádzkach cez Songoroo, nie je v rozpore s miestnymi zákonmi a licenčnými podmienkami.

MÔŽEM NAČASOVAŤ KEDY SA MÁ SPRÁVA PREHRAŤ?

Samozrejme! Prihláste sa do svojho Songoroo účtu, nastavte dátum a čas pre každú správu alebo zvukovú reklamu, ktorú chcete hrať na konkrétnom mieste alebo v celej sieti.

MÔŽEM ZMENIŤ UŽ AKTIVOVANÚ SPRÁVU A AK ÁNO AKO ČASTO?

Môžete meniť správy tak často, ako chcete, a to tak, že ich jednoducho upravíte vo svojom Songoroo účte.