Playlist šitý na mieru zákazníka

Vie správne zvolená hudba ovplyvniť Vašich zákazníkov minúť viac?

Zo všetkých ľudských zmyslov mozog reaguje najrýchlejšie na zvuk z okolia. Sluch ovplyvňuje konanie ľudí v každom jednom momente. Hudba aktivuje oblasti mozgu spojené s emóciami, motiváciou, plánovaním a odmeňovaním. Štúdie správania sa zákazníkov v prevádzkach ukazujú, že viac ako 80% zákazníkov si veľmi rýchlo všimne či vo vašom podniku hrá hudba alebo nie.

Brand fit hudba ako neoddeliteľný znak vašej značky

Švédski profesori Daunfeldt a Rudholm v roku 2017 zisťovali aká veľká je súvislosť medzi hudbou a nákupným správaním zákazníka v reštauráciách. Štúdia „The impact of music in restaurants“ porovnáva efekty pop hudby s tzv. brand fit hudbou. Čo je brand fit hudba? Hudba vyberaná konkrétne pre danú prevádzku, prispôsobená firemnej identite a cielená priamo na zákazníka. Je to hudba, ktorá „cíti“ ako značka. Pretože zvuk je pre značku jedinečný, pomáha značke budovať silnejšie a dlhodobejšie vzťahy so svojimi zákazníkmi. Jedným z výsledkov štúdie bolo, že vďaka brand fit hudbe sa zvýšil predaj dezertov o viac ako 15%. Výsledok štúdie priniesol primárne zistenie, že brand fit hudba, zvyšuje predaje a buduje vzťah so zákazníkom.

Playlist šitý na mieru zákazníka.

Viaceré iné štúdie vplyvu hudby na správanie sa zákazníka taktiež jasne preukázali, že hudba prispôsobená demografii zákazníkov (vek, pohlavie, úroveň príjmov, atď.) a psychologickým aspektom (životný štýl, osobnosť, nákupné správanie) vedia výrazne pomôcť vytvoriť pozitívnu väzbu medzi obchodnou značkou a skupinami zákazníkov, na ktorých je výber hudby cielený. Napríklad správne premiešanie pozitívnej neznámej hudby s hudbou, ktorú zákazníci vnímajú ako svoju obľúbenú, má silnejší dopad na vyvolanie pozitívnej reakcie u zákazníkov, ako v prípade prehrávania neznámej alebo populárnej hudby. Z tohto zistenia vieme dôjsť k záveru, že najlepším receptom na hudbu v reštauráciách, ale aj v iných prevádzkach, je mix známych, teda populárnych piesní s neznámymi konkrétne vyberanými piesňami, vyhovujúcimi profilu konkrétnej prevádzky.

Riešenie od Songoroo

Toto zistenie viedlo vývojárov spoločnosti Songoroo k vytvoreniu in-store rádia, ktoré vďaka svojmu algoritmu a možnosti interakcie so zákazníkmi danej prevádzky (pomocou mobilnej aplikácie Songoroo) dokáže automatizovane vytvárať playlist prispôsobený konkrétnej prevádzke a ľuďom, ktorý sa v daný moment v prevádzke nachádzajú. Takto vygenerovaný playlist zabezpečuje maximalizáciu potenciálu hudby pozitívne vplývať na zákazníka a pomáha obchodnej značke vytvoriť vzťah zákazníka k značke a v neposlednom rade aj zvýšiť príjmy z dôvodu dlhšie stráveného času v prevádzke a vracaniu sa zákazníkov.

O tom ako Songoroo algoritmus pracuje, ako playlist vytvára a čím je jedinečný oproti konkurencii sa môžete dočítať na našej webovej stránke: https://songoroo.com/algoritmus/

Mohlo by vás zaujímať

Chcem pravidelne dostávať newsletter Songoroo