Songoroo prehráva inú hudbu ako je v playliste prevádzky

Songoroo služba je nastavená tak, že krátkodobé výpadky internetu by nemali výrazne negatívne ovplyvniť kvalitu služby. Avšak v prípade výpadku internetu na niekoľko minút alebo preťaženej siete sa môže stať, že playlist hudby prevádzky v mobilnej aplikácií Songoroo nezodpovedá tomu aká hudba sa práve prehráva v danej prevádzke. V prípade, že používate webstream riešenie je dokonca možné, že Vám hudba nebude hrať vôbec.

V takomto prípade je potrebné aby:

  • ste skontrolovali, že Songoroo streamer alebo Vaše vlastné zariadenie cez ktoré prehrávate Songoroo službu je zapojené do Internetu,
  • ste overili rýchlosť internetového pripojenia. Požadovaná rýchlosť pre plynulé prehrávanie hudby je 1,4 Mbit/s, t.j. 175 KB. Ak takúto rýchlosť nedosahujete, overte príčinu spomaleného Internetu a odstráňte ju.

V prípade, že vyššie uvedené nie je príčinou problému, skúste vypnúť streamer z elektriny a zapojiť ho späť. Po niekoľkých minútach sa zariadenie nanovo nabootuje a prípadna porucha by sa mala sama odstrániť. Ak ani to nepomohlo, kontaktujte prosím našu technickú podporu na support@songoroo.com alebo na telefónnom čísle +421 915 884 382.