Posielanie správ zákazníkom na ich mobilné zariadenia

Jedna z možností ako môžete komunikovať s Vašimi zákazníkmi pomocou platformy Songoroo je zasielanie push notifikácií na mobilné zariadenia svojich stálych zákazníkov, ktorí majú inštalovanú mobilnú aplikáciu Songoroo. Za stáleho zákazníka sa považuje každý, kto bol identifikovaný našim systémom vo Vašej prevádzke za posledných 30 dní. Teda akonáhle pošlete správu zákazníkom konkrétnej prevádzky, všetci zákazníci prevádzky, ktorí si otvorili Songoroo aplikáciu počas pobytu u Vás za posledných 30 dní dostanú od Vás správu, plus príde im push notifikácia o tom, že ste im poslali správu do mobilnej aplikácií Songoroo.

Návod ako posielať správy zákazníkom Vašej prevádzky:

  • prihláste sa do Vášho klientského účtu Songoroo,
  • prejdite do sekcie Komunikácia so zákazníkmi > Správy zákazníkom,
  • zvoľte typ správy a prevádzky v mene ktorých bude správa rozoslaná,
  • napíšte správu a kliknite na tlačítko „Poslať správu“.

Okamžite po odoslaní správy sa Vám zobrazí počet užívateľov Songoroo mobilnej aplikácie, ktorým bola správa doručená. Čím aktívnejšie budú Vaši zákazníci využívať Songoroo počas pobytu vo Vašich prevádzkach, tým silnejší nástroj na komunikáciu s nimi budete mať v rukách.