Reporting a Business Intelligence

Proměňte data ze Songoroo na poznání - dozvíte se, co Vaši zákazníci a zaměstnanci opravdu chtějí

Ačkoli je nepopiratelným faktem, že žijeme v digitálním věku, mnoho společností stále podceňuje význam zákaznických dat a plně je nevyužívá. Čím více dat jsou podniky schopny shromáždit z různých zdrojů, tím lépe rozumí svým zákazníkům. Kdy jste se naposledy podívali na konkrétní přehledy, které vám ukazují poznatky o udržení zákazníků? Sbíráte pravidelně zpětnou vazbu od svých zákazníků, abyste byli ve svém podnikání úspěšnější?

Díky naší mobilní aplikaci, funkcím pro detekci uživatelů a sofistikované analýze dat pomáháme našim firemním klientům lépe se rozhodovat při získávání a udržování zákazníků a při řízení vztahů s nimi, což následně pomáhá zvyšovat jejich prodeje.

Zaměření na zákazníka

user

Demografické údaje o zákaznících

Velmi cenné údaje poskytující demografický přehled o zákaznících navštěvujících vaši provozovnu (provozovny).

user

Udržení zákazníků

Přehledy poskytující přehled o vzorcích chování, jako jsou vracející se zákazníci, loajalita, čas strávený ve vašem místě (místech) atd.

user

Zpětná vazba od zákazníků

Zprávy představující zpětnou vazbu od zákazníků o konkrétních obchodních místech, jejich službách, zaměstnancích, prostředí nebo jiných aspektech definovaných vlastníky firem.

user

Analýzy reklamních zpráv

Analýzy poskytující důležitá data pro vyhodnocení datově různorodých marketingových kampaní nebo obchodních strategií, použitých ve Vašich provozovnech během sledovaného období.

Songoroo Smart Music

user

Využití Songoroo aplikace

Sada reportů poskytujících důležité informace o využívání funkcionalit mobilní aplikace Songoroo Vašimi zákazníky a zaměstnanci.

user

Hudební preference

Ucelené informace o hudebních preferencích všech uživatelů aplikace Songoroo, kteří navštívili Vaše provozovny

user

Songooro Dashboard

Songoroo dashboard poskytuje okamžitý přehled i historická data o vybraných metrikách týkajících se přehrávané hudby, která si umíte zobrazit na úrovni konkrétní provozovny nebo celé Vaší společnosti.

user

Správa systému

Report poskytující informace o stavu, stabilitě a provozu systému Songoroo.

client-interviw

​Jak využívat Songoroo data?

Mít k dispozici nástroje pro získání různých druhů údajů týkajících se obchodních aktivit společnosti je bezpochyby velmi důležité. Je to ovšem pouze první krok na cestě k dosažení benefitu z takových dat. Všechny analýzy vytvořené našimi BI specialisty jsou navrženy s ohledem na UX požadavky, tedy uživatelsky pochopitelné, s cílem nabídnout jednoduchou a intuitivní navigaci.

Na ukázku potenciálu reportů společnosti Songoroo uvádíme několik příkladů použití, které budou Vaši sales a marketing specialisté určitě považovat za prospěšné pro své rozhodování:

Změňte nabídku denního menu ve své restauraci, nebo otevírací hodiny ve svých provozech na určité období. Následně využijte našich reportů zaměřených na chování zákazníků jako Vaši zákazníci reagovali na takové změny.

Vytvořte audio kampaň pro své produkty nebo služby nebo produkty svého obchodního partnera a vyzkoušejte různé marketingové scénáře na různých místech. Využijte naše reporty za účelem porovnání výsledků těchto scénářů porovnáním typu a frekvence zvukových reklam v jednotlivých lokalitách, berouc v úvahu i další relevantní proměnné, jako jsou lokace, velikost provozu, demografické údaje zákazníků, atp.

Vytvářejte dotazníky šité na míru v aplikaci Songoroo a požádejte své zákazníky, aby Vám poslali zpětnou vazbu. Analyzujte přijaté informace a podnikněte kroky ke zlepšení oblastí, kde jste dosáhli nejnižšího skóre.

Analyzujte používání aplikace Songoroo vašimi zákazníky nebo zaměstnanci a uvidíte, jak reagují na hudbu, kterou jste jim vybrali. Upravte seznam skladeb tak, aby vyhovovaly jejich hudebnímu vkusu, a po určité době znovu vyhodnoťte spokojenost zákazníků nebo zapojení zaměstnanců pomocí na míru šitého dotazníku v mobilní aplikaci Songoroo.

Abyste získali relevantní výsledky pro svou analýzu, propagujte používání aplikace Songoroo ve svých provozech. Analyzujte demografické údaje, chování zákazníků a další data získávaná na základě detekce uživatelů Songoroo aplikace. Identifikujte vzorce chování a upravte prodejní strategii na základě identifikované struktury Vašich klientů, jejich zvyků nebo preferencí.

Zaregistrujte se ještě dnes a využijte zákaznická data ve svůj prospěch