Royalty-free (nelicencovaná) hudba v prodejně

Royalty-free hudba přirozeně nedosahuje kvality licencované hudby, protože populární hudba přehrávaná v rádiích a známá široké veřejnosti je v drtivé většině licencována.

Royalty-free (nelicencovaná) hudba

Pokud vstoupíte do prodejny kde nehraje hudba, mnohdy si to neuvědomíte okamžitě, avšak po chvíli začnete mít zvláštní pocit, že vám v prodejně něco vadí, ale nevíte přijít na to co to je. Co vám s velkou pravděpodobností bude vadit jsou různé pazvuky, generované aktivitami lidí v provozu, různé hlasy a celkově podivná atmosféra. Ticho léčí, avšak v prostoru kde se pohybuje více lidí je právě hudba to, co potlačí nežádoucí zvuky a vytvoří atmosféru potřebnou proto, aby se zákazník cítil v prodejně příjemně na to, aby se uvolnil a s příjemným pocitem se věnoval tomu proč tam vstoupil, t.j. nakupování.

Článků o tom, jak důležité je vybrat správnou hudbu pro určitý typ provozu, sladit charakter prodejny s hudbou, bylo napsáno již mnoho. Také je vědecky dokázáno, že správně zvolená hudba dokáže zvýšit prodej zboží a služeb o více než 10%, což není zanedbatelné číslo. Z tohoto důvodu hudbu jako nástroj pro vytvoření správné atmosféry v provozu využívá každá společnost, která si buď dala námahu nad tím uvažovat, jejich klíčoví zaměstnanci to nějak přirozeně cítí, případně se dožadují mít prostory, kde pracují, ozvučené.

Songoroo in store

Řešení jak ozvučit provoz je více a společnost se při výběru hudebního řešení většinou rozhoduje podle nákladů. Co si však firmy mnohdy neuvědomují je fakt, že s přehráváním hudby v komerčních prostorách jsou spojeny i dodatečné náklady z titulu ochrany vlastnických práv autorů a interpretů přehrávaných skladeb. Pro placení licenčních poplatků vztahujících se k hudbě není podstatné jaký zdroj hudby využíváte, tzn. zda jste si zabezpečili profesionální řešení nebo zda si v prodejně pouštíte rádio nebo dokonce přehráváte hudbu z CD nosičů nebo jiného pevného disku. Důležité pro posouzení toho zda jste povinen platit licenční poplatky za používání hudby v komerčních prostorách je vědět to, zda přehráváte licencovanou nebo nelicencovanou (royalty-free) hudbu.

 

Co je to royalty-free hudba?

Autoři hudby a interpreti tvoří hudbu primárně proto, že mají takovou formou vnitřní potřebu vyjádřit své pocity. Převážná většina umělců má však také zájem na tom, aby se jejich dílo používalo v souladu s jejich představami a také generovalo pro ně příjem pokrývajících jejich životní náklady. Proces jak se zajišťuje licencování hudby a výběr poplatků za její využívání je komplexní téma, kterému se zatím nebudeme věnovat. Důležité pro pochopení toho, co je royalty-free hudba je vědět, že ne každá skladba má „licenční ochranu“. Důvody proč se někdo rozhodne nezajistit ochranu své tvorby přes standardní nástroje ochrany a nevyžadovat platbu za využívání své tvorby mohou být různé. Z pohledu firmy, která využívá royalty-free hudbu pro ozvučení svých provozů můžeme takovou hudbu definovat jako hudbu, za jejíž využívání nemusí platit žádné licenční poplatky.

 

Využití royalty-free hudby pro komerční účely

Cena za přehrávání licencované hudby je kalkulována různými způsoby, nastavenými organizacemi chránícími tato práva v příslušné zemi. Rozhodující faktory bývají typ podnikání, velikost provozu, účel použití, ale také faktory jako lokalita provozu a způsob použití. Royalty-free hudba přirozeně nedosahuje kvality licencované hudby, protože populární hudba přehrávaná v rádiích a známá široké veřejnosti je v drtivé většině licencována, ale v dnešní době je kvalita royalty-free hudby na takové úrovni, že pro potřeby řekněme retail prodejců je dostačující. Firmy s velkými obchodními prostory a rozsáhlou sítí poboček mohou mít roční náklad na licenci hudby v řádu tisíců EUR. V případě, že se chce firma vyhnout těmto nákladům a nevyžaduje reprodukci populární hudby, má možnost si zajistit hudební řešení využívající royalty-free hudbu.

Přehrávání royalty-free hudby neznamená okamžitě to, že můžete takovou hudbu využívat bez omezení a právních rizik. Nejideálnější řešení pro firmy je objednat si hudební řešení s royalty-free hudbou od společností, které takovou hudbu zajišťují pro své klienty. V takovém případě se vyhnete jakémukoli riziku penalizace z titulu využívání hudby ke komerčním účelům. Tyto společnosti mají ošetřeny všechny právní aspekty využívání royalty-free hudby pro komerční účely a v případě jakýchkoli otázek přebírají zodpovědnost za vás.

 

Nabídka royalty-free hudby od Songoroo

Společnost Songoroo se primárně soustřeďuje na poskytování interaktivního hudebního řešení, využívajícího licencovanou hudbu. Avšak vzhledem k požadavku trhu má společnost v portfoliu také hudební řešení pracující s royalty-free hudbou. Jak již bylo zmíněno výše, taková hudba nedosahuje ve většině případů kvality licencované hudby a proto je velmi důležité umět vyskládat hudební playlist tak, aby i přes obecně nižší umělecké kvality hudby bylo dosaženo obdobného efektu z pohledu hudební atmosféry jako v případě licencované hudby. Recept je jednoduchý, mít přehled o hudební tvorbě a umět z obrovského množství dostupných zdrojů vybrat a vyskládat playlist tak, aby hudba působila příjemně a nerušivě. Vytvořit dobrý playlist z royalty-free hudby je jako uvařit oběd z levných surovin, potřebujete dobrého kuchaře, seznam ingrediencí nestačí.

Máte-li zájem využít cenově výhodnou nabídku hudební kulisy s použitím royalty-free hudby a nechcete dělat kompromisy ohledně kvality hudby, neváhejte nás oslovit. Rádi vám představíme naše royalty-free řešení a vysvětlíme veškeré výhody a nevýhody oproti hudebnímu řešení s licencovanou hudbou.

Mohlo by vás zajímat