Royalty-free (nelicencovaná) hudba v prevádzke

Royalty-free hudba prirodzene nedosahuje kvalitu licencovanej hudby, pretože populárna hudba prehrávaná v rádiách a známa širokej verejnosti je v drvivej väčšine licencovaná

Ak vstúpite do predajne kde nehrá hudba, veľakrát si to neuvedomíte okamžite, avšak po chvíli začnete mať zvláštny pocit, že vám v predajni niečo vadí, no neviete prísť na to čo to je. Čo vám s veľkou pravdepodobnosťou bude vadiť sú rôzne pazvuky, generované aktivitami ľudí v prevádzke, rôzne hlasy a celkovo divná atmosféra. Ticho lieči, avšak v priestore, kde sa pohybuje viacero ľudí, je práve hudba to, čo potlačí neželané zvuky a vytvorí atmosféru potrebnú preto, aby sa zákazník v predajni cítil príjemne. Dopomôže mu k uvoľneniu a s príjemným pocitom sa tak môže venovať tomu, kvôli čomu prišiel – nakupovaniu.

Článkov o tom, ako dôležité je vybrať správnu hudbu pre určitý typ prevádzky a zladiť charakter predajne s hudbou, bolo napísaných už veľa. Taktiež je vedecky dokázané, že správne zvolená hudba dokáže zvýšiť predaj tovaru a služieb o viac ako 10%, čo nie je zanedbateľné číslo. Z tohto dôvodu hudbu ako nástroj na vytvorenie správnej atmosféry v prevádzke využíva každá spoločnosť, ktorá si buď dala námahu nad tým uvažovať, ich kľúčoví zamestnanci to nejako prirodzene cítia, prípadne sa dožadujú mať priestory, kde pracujú, ozvučené.

Songoroo in store

Riešení ako ozvučiť prevádzku je viacero a spoločnosť sa pri výbere hudobného riešenia väčšinou rozhoduje podľa nákladov. Čo si však firmy veľakrát neuvedomujú je fakt, že s prehrávaním hudby v komerčných priestoroch sú spojené aj dodatočné náklady z titulu ochrany vlastníckych práv autorov a interpretov prehrávaných skladieb. Pre platenie licenčných poplatkov vzťahujúcich sa k hudbe nie je podstatné, aký zdroj hudby využívate, t.j. či ste si zabezpečili profesionálne riešenie, alebo či si v predajni púšťate rádio, prípadne dokonca prehrávate hudbu z CD nosičov alebo iného pevného disku. Dôležité pre posúdenie toho, či ste povinný platiť licenčné poplatky za používanie hudby v komerčných priestoroch, je vedieť to, či prehrávate licencovanú alebo nelicencovanú (royalty-free) hudbu.

Čo je to royalty-free hudba?

Autori hudby a interpreti tvoria hudbu primárne preto, že majú takouto formou vnútornú potrebu vyjadriť svoje pocity. Prevažná väčšina umelcov má však aj záujem na tom, aby sa ich dielo používalo v súlade s ich predstavami a tiež generovalo pre nich príjem pokrývajúci ich životné náklady. Proces, ktorým sa zabezpečuje licencovanie hudby a výber poplatkov za jej využívanie je komplexná téma, ktorej sa nateraz nebudeme venovať. Dôležité pre pochopenie toho, čo je royalty-free hudba, je vedieť, že nie každá skladba má „licenčnú ochranu“. Dôvody prečo sa niekto rozhodne nezabezpečiť ochranu svojej tvorby cez štandardné nástroje ochrany a nevyžadovať platbu za využívanie svojej tvorby, môžu byť rôzne. Z pohľadu firmy, ktorá využíva royalty-free hudbu pre ozvučenie svojich prevádzok, môžeme takúto hudbu definovať ako hudbu, za využívanie ktorej nemusí platiť žiadne licenčné poplatky.

Využitie royalty-free hudby pre komerčné účely

Cena za prehrávanie licencovanej hudby je kalkulovaná rôznymi spôsobmi, nastavenými organizáciami chrániacimi tieto práva v príslušnej krajine. Rozhodujúce faktory bývajú typ podnikania, veľkosť prevádzky, účel použitia, ale aj faktory ako lokalita prevádzky a spôsob použitia. Royalty-free hudba prirodzene nedosahuje kvalitu licencovanej hudby, pretože populárna hudba prehrávaná v rádiách a známa širokej verejnosti je v drvivej väčšine licencovaná, no v dnešnej dobe je kvalita royalty-free hudby na takej úrovni, že pre potreby, povedzme, retail predajcov je postačujúca. Firmy s veľkými obchodnými priestormi a rozsiahlou sieťou pobočiek môžu mať ročný náklad na licenciu hudby rádovo v tisícoch EUR. V prípade ak sa chce firma vyhnúť týmto nákladom a nevyžaduje reprodukciu populárnej hudby, má možnosť si zabezpečiť hudobné riešenie využívajúce royalty-free hudbu.

Prehrávanie royalty-free hudby neznamená okamžite to, že môžete takúto hudbu využívať bez obmedzení a právnych rizík. Najideálnejšie riešenie pre firmy je objednať si hudobné riešenie s royalty-free hudbou od spoločností, ktoré takúto hudbu zabezpečujú pre svojich klientov. V takomto prípade sa vyhnete akémukoľvek riziku penalizácie z titulu využívania hudby na komerčné účely. Tieto spoločnosti majú ošetrené všetky právne aspekty využívania royalty-free hudby na komerčné účely a v prípade akýchkoľvek otázok preberajú zodpovednosť za vás.

Ponuka royalty-free hudby od Songoroo

Spoločnosť Songoroo sa primárne sústreďuje na poskytovanie interaktívneho hudobného riešenia, využívajúceho licencovanú hudbu. Avšak vzhľadom na požiadavku trhu má spoločnosť v portfóliu aj hudobné riešenie pracujúce s royalty-free hudbou. Ako už bolo spomínané vyššie, takáto hudba nedosahuje vo väčšine prípadov kvalitu licencovanej hudby a preto je veľmi dôležité vedieť vyskladať hudobný playlist tak, aby sa aj napriek všeobecne nižšej umeleckej kvalite hudby dosiahol obdobný efekt z pohľadu hudobnej atmosféry, ako v prípade licencovanej hudby. Recept je jednoduchý – mať prehľad o hudobnej tvorbe a vedieť z obrovského množstva dostupných zdrojov vybrať a vyskladať playlist tak, aby hudba pôsobila príjemne a nerušivo. Vytvoriť dobrý playlist z royalty-free hudby je ako uvariť obed z lacných surovín – potrebujete dobrého kuchára, zoznam ingrediencií nestačí.

Ak máte záujem využiť cenovo výhodnú ponuku hudobnej kulisy s použitím royalty-free hudby a nechcete robiť kompromisy ohľadom kvality hudby, neváhajte nás osloviť. Radi vám predstavíme naše royalty-free riešenie a vysvetlíme všetky výhody a nevýhody oproti hudobnému riešeniu s licencovanou hudbou.

Mohlo by vás zaujímať

Chcem pravidelne dostávať newsletter Songoroo