Spojte se se správným partnerem

Jste začínající Start-up firma, umělec, marketingová agentura nebo podnikatel? Spojte se s námi a urychlete svůj růst!

Podívejte se, co má smysl pro vaši firmu

OBCHODNí ZáSTUPCE BUSINESS DEVELOPER

Zastupujte nás na trzích, které znáte, vnucujte/prodávejte naši platformu svým zákazníkům a pomozte nám prosadit Songoroo jako lídra na trhu ve vašem regionu.

MARKETINGOVý PARTNER

Jste marketingová agentura, která chce prozkoumat nové marketingové kanály a propagovat produkty a služby svých klientů. Využijte pro své aktivity naši platformu s podporou sítě různých typů podniků a lokalit.

TECH PARTNER

Jste technologická společnost, která má zájem s námi spolupracovat. Jste výrobce hardwaru nebo vývojář softwaru, který chce spojit své řešení s aplikací Songoroo.

HUDEBNí VYDAVATELSTVí NEZáVISLý UMěLEC

Jste umělec produkující vlastní hudbu nebo organizace zastupující umělce. Chcete používat síť podniků Songoroo k přehrávání své hudby.