Algoritmus Songoroo

Seznam skladeb vygenerovaný na základě hudebních preferencí vašich zákazníků

Jak funguje algoritmus Songoroo?

Songoroo automaticky a dynamicky upravuje seznam skladeb v místech, kde je Songoroo povoleno. Vybírá skladby z naší hudební databáze, které získaly nejvyšší hodnocení od zákazníků, kteří v danou chvíli využívají vaše provozovny. Vše funguje zcela autonomně. Ani vy, ani vaši zákazníci nepotřebují žádný manuální zásah. Algoritmus zohledňuje různé atributy, jako jsou hudební preference jednotlivců a skupin uživatelů, typ podniku, hudební preference majitele podniku, vybraný profil nálady atd.

user

1. Systém detekuje všechny uživatele aplikace Songoroo ve své blízkosti.

user

2. Algoritmus aktualizuje seznam skladeb každých 30 sekund na základě analýzy různých kritérií a hudebních preferencí všech lidí v okolí.

user

3. Výsledkem je autentický hudební mix, který se vašim zákazníkům jistě bude líbit a díky kterému se budou cítit příjemně.

Co je na Songoroo tak jedinečného?

Nejvýraznějším rozdílem mezi systémem Songoroo a ostatními, v současnosti dostupnými, řešeními pro přehrávání hudby v obchodech je úroveň přizpůsobení seznamu skladeb, kterou algoritmus Songoroo nabízí. Playlist Songoroo není pouze přizpůsoben pro každé místo, ale dynamicky se mění v čase podle hudebního vkusu lidí, kteří ho v daném čase využívají. Proto pokaždé, když vstoupíte do podniku s funkcí Songoroo, zažijete jinou a jedinečnou atmosféru, která vždy odpovídá náladě a hudebnímu vkusu tamních lidí. To je Songoroo Kung Fu. A je silné!

Často kladené otázky

ZOHLEDŇUJE SONGOROO HUDEBNÍ PREFERENCE VŠECH PŘÍTOMNÝCH OSOB?

Algoritmus Songooo zohledňuje hudební preference těch, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Songoroo. Mobilní aplikace Songoroo je v současné době naším jediným zdrojem informací o hudebních preferencích každého jednotlivce. Nesbíráme žádné údaje z internetu ani sociálních sítí.

MUSÍM MÍT SPUŠTĚNOU APLIKACI SONGOROO, KDYŽ NAVŠTÍVÍM JEDNO Z MÍST S POVOLENOU APLIKACÍ SONGOROO, ABY ALGORITMUS ZOHLEDNIL MÉ HUDEBNÍ PREFERENCE?

Ano. Z různých technických důvodů a z důvodů ochrany osobních údajů je třeba aplikaci Songoroo otevřít alespoň na několik sekund, aby vás systém mohl detekovat a zohlednit vaše hudební preference. Přestože není nutné mít aplikaci Songoroo během návštěvy neustále spuštěnou, jen bychom vás chtěli povzbudit, abyste ji používali tak často, jak budete chtít, a vyzkoušeli všechny staré i nové funkce, které jsme pro vás připravili.

JAK SONGOROO GENERUJE SEZNAMY SKLADEB, POKUD JE V MÍSTĚ KDE HRAJE MNOHO LIDÍ S APLIKACÍ SONGOROO?

Na pozadí probíhají složité maticové výpočty, ale zjednodušeně řečeno, každý atribut, jako je skladba, žánr, interpret nebo líbí/nelíbí, dostane své hodnocení. Na základě těchto hodnocení a jejich příslušných hodnot se skladby přidávají, odebírají, posouvají nahoru nebo dolů v seznamu skladeb. Kromě uživatelských preferencí se berou v úvahu i další proměnné, jako jsou pravidla hudební dramaturgie, typ podniku, preference majitele podniku, atd.

JAK MOHU MAXIMALIZOVAT SVOU ŠANCI NA PŘEHRÁNÍ SVÝCH OBLÍBENÝCH SKLADEB?

Pro začátek vyplňte svůj hudební profil v aplikaci Songoroo. Tak se náš systém dozví, jakou hudbu máte rádi. Poté po zestručnění a smíchání vámi poskytnutých informací s údaji od všech přítomných uživatelů zařadí vaše oblíbené skladby do seznamu skladeb. Stále nejste spokojeni s umístěním své skladby v seznamu skladeb? Vystřelte svou skladbu na jednu z předních pozic v seznamu skladeb pomocí některé z funkcí aplikace, jako je například funkce Boost. Nezapomeňte však, že s největší pravděpodobností nebudete jediní, kdo má tento geniální nápad ;-).

PROČ NEMOHU PŘIDAT URČITOU SKLADBU DO SEZNAMU SKLADEB Z HUDEBNÍ DATABÁZE SONGOROO?

Songoroo není Jukebox. Naším cílem je v maximální možné míře vytvořit příjemnou atmosféru pro všechny. Kromě toho mají majitelé podniků rozhodující slovo, pokud jde o to, jaký druh hudby je vhodný pro jejich vlastní podnik. Proto se může stát, že některé skladby, interpreti nebo dokonce celé žánry jsou pro určité místo vyloučeny, protože se nehodí do konceptu značky podniku nebo je majitel podniku považuje za nevhodné.

JAK ČASTO ALGORITMUS PŘEPOČÍTÁVÁ SEZNAM SKLADEB?

Seznamy skladeb se přepočítávají každých 30 sekund. Neznamená to, že se každých 30 sekund vše mění. Systém provádí pravidelné aktualizace, aby se zajistilo, že budou zohledněny i preference zákazníků, kteří právě vstoupili do místa s povolenou službou Songoroo. Stejně tak u těch, kteří právě odešli, jsou jejich přání z výpočtů algoritmu odstraněna.