OSA, INTERGRAM a OAZA poplatky v Retail a HoReCa segmentu

Každý podnikatel provozující kamenný obchod se zbožím nebo poskytuje služby, případně vlastní restauraci, kavárnu, bar, či dokonce hotel nebo jiné ubytovací zařízení určitě slyšel o povinnostech platit licenční poplatky za používání rádia nebo televize ve svých komerčních prostorách. Pokud se však začnete zajímat o toto téma, zjistíte, že oblast licencí za využívání duševního vlastnictví není vůbec jednoduché téma, málokdo jí rozumí a málokdo vám umí dát jasné a přesné odpovědi na otázky proč, kdy, komu a kolik musíte platit. Výsledkem nesprávného pochopení nebo ignorování této oblasti mohou být zbytečné právní spory, pokuty, případně situace, kdy platíte více než byste měli. Tento článek určitě nezodpoví otázky na různá specifika ohledně povinností placení licenčních poplatků týkajících se využívání rádia a TV v obchodních prostorách, ale pokusíme se vám dát metodiku jakou postupovat abyste pochopili základní pravidla a uměli jste posoudit vaše povinnosti a potencionální rizika v dané oblasti.

 

Proč musím platit licenční poplatky?

Každý člověk, pokud něco vytvoří, si cení svého času, námahy a talentu, který vložil do tvorby svého díla. Je tedy naprosto přirozené, že pokud využíváte nějaké dílo pro komerční účely, tzn. reprodukujete dané dílo ve svých komerčních prostorách, autor, interpret či dokonce vydavatel si nárokuje svou odměnu. Argumentace na požadování úplaty od vás je postavena na tom, že výsledek jejich práce využíváte ke generování výnosu a jim náleží část vašeho výnosu vygenerovaném i díky využití jejich díla jako nástroje k dosažení výnosu. Schválně uvádíme výnos, protože od výnosu k zisku je dlouhá a strastiplná cesta, kterou podnikatel musí projít vždy sám.

Je důležité poznamenat, že zdroj hudby není podstatný faktor při určení povinnosti platit licenční poplatky. Mnoho provozovatelů komerčních prostor se mylně domnívá, že pouští-li hudbu ze „standardního“ rádia, případně má zapojeno nějaké online rádio, tak se ho tato povinnost netýká. Důležité pro určení povinnosti platit licenční poplatky není typ technického zařízení, případně poskytovatel zdroje hudby, ale samotný obsah, tedy zda reprodukovaná hudba je licenčně chráněna, či nikoli. V drtivé většině případů se jedná o hudbu, která je předmětem licenční ochrany. Existuje také takzvaná royalty-free hudba, ale takovou hudbu poskytují pouze specifický dodavatelé hudebního řešení, a proto pokud si nejste jisti že váš dodavatel poskytuje royalty-free hudbu, pracujte vždy s domněnkou, že za reprodukování hudby ve vašich komerčních prostorách musíte platit.

Tématu royalty-free hudby jsme se věnovali v jiném článku, který umíte najít v tomto linku.

OSA, INTERGRAM a OAZA poplatky v Retail a HoReCa segmentu

Kdy mi vzniká povinnost platit licenční poplatky

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Jakmile začnete využívat hudbu ke komerčním účelům jste povinen se zaregistrovat u příslušných organizací a začít platit licenční poplatky podle jejich ceníku.

Komu platit licenční poplatky?

Pro zodpovězení této otázce už musíme jít do většího detailu. V každé zemi působí několik organizací kolektivní správy (OKS), zastřešující ochranu duševních práv, výběr a distribuci licenčních poplatků vlastníkům těchto práv. Každá z nich zastřešuje určitou skupinu vlastníků duševních práv. Například v České republice působí organizace jako OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA, OOA-S.

Nejčastější případ, jaký v praxi nastává, je, že provozovatel komerčního prostoru provádí reprodukci hudebních děl. Pro takový typ využití předmětu duševního vlastnictví jsou relevantní organizace OSA, INTERGRAM a OAZA. V jednoduchosti víme říci, že OSA je zástupce hudebních skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů. INTERGRAM je správcem práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. OAZA je asociace zvukařů. Tedy každá z těchto organizací chrání jiné vlastníky duševních práv a u všech tří jste povinen se zaregistrovat a platit licenční poplatky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si v komerčním provozu zapnete třeba i obyčejné malé rádio nebo si dokonce propojíte svůj mobil s externím reproduktorem přes Bluetooth a přehráváte hudbu, vzniká vám povinnost se zaregistrovat u OSA, INTERGAM a OAZA a začít platit licenční poplatky. Jakmile byste v provozu zapnuli i televizi a pouštěli zprávy nebo nějaký sportovní kanál, do hry vstupují další organizace chránící duševní práva.

Organizace OSA je v široké veřejnosti asi nejznámější. Platit licenční poplatky OSA však neznamená, že jste „v bezpečí“ a nehrozí Vám pokuty za nesplnění povinností v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Proto pokud si zřizujete nový provoz, nebo vzhledem ke způsobu nebo rozsahu využití děl podléhajícím ochraně autorských práv si nejste jisti u koho se registrovat, neváhejte kontaktovat naši společnost, rádi Vám poradíme. Kontakt na naši společnost naleznete zde.

OSA, INTERGRAM a OAZA poplatky v Retail a HoReCa segmentu

Kolik musím platit?

Pokud už víme, že nám vzniká povinnost platit licenční poplatky a víme také komu, poslední co si potřebujeme vyjasnit je kolik budeme platit. Každá organizace vydává své vlastní ceníky, přičemž logika výpočtu poplatku se liší, a proto je u každé organizace třeba nastudovat logiku výpočtu poplatku, zohledňujíc několik parametrů jako je typ zařízení přes které reprodukujete díla, účel použití, lokalita provozu a jiné. Pro společnosti působící ve více státech je třeba zmínit, že ačkoli organizace kolektivní správy jsou do jisté míry obdobné v každé zemi, logika výpočtu, a hlavně výše poplatku, se odlišují a proto je třeba řešit tuto problematiku pro každou zemi samostatně.

Všechny organizace zastřešující ochranu autorských práv mívají aktuální ceníky dostupné na jejich webových stránkách. Problém však je, že pro člověka, který se danému tématu nevěnuje, může být dost problém z ceníku vyčítat relevantní výši poplatku. Samozřejmě máte možnost kontaktovat danou organizaci, která vám vypočítá výši licence podle jejich pravidel a aktuálního ceníku. V takovém případě však velmi pravděpodobně skončíte s „tabulkovou cenou“, bez využití různých úlev nebo optimálního nastavení ceny. Proto pokud si nejste jisti, že umíte podle ceníku přesně určit výši vašeho poplatku, obraťte se na někoho, kdo se danou problematikou zabývá. Rádi vám s analýzou výše poplatku poradíme, tak abyste platili jen tolik, kolik musíte a využili jste všech dostupných slev. Kontakt na naši společnost naleznete zde.

Pro zjednodušení administrativy kolem placení licencí se organizace kolektivní správy ve většině zemí dohodly na jednotném ceníku, kde zaplatíte pouze jednu cenu a tím máte vypořádány poplatky pro všechny OKS. Využitím této možnosti si sice umíte zjednodušit administrativu, ale v mnoha případech je poplatek nakonec vyšší než v případě, kdy byste uzavřeli samostatné smlouvy s relevantními organizacemi.

Přenos povinnosti platit licenční poplatky na Songoroo 

Naše společnost nabízí svým klientům možnost zbavit se administrativy kolem placení licenčních poplatků, plus v rámci zabezpečení plateb a administrativy s tím souvisejících umíme mnohdy vyjednat lepší podmínky s OKS než byste si to vyjednali sami. Logika je obdobná jako u hypotečních poradců, prostě za vás zastřešíme celou agendu, neplatíte nic navíc a ještě ušetříte na poplatcích. Neváhejte nás kontaktovat a my vám poskytneme bezplatnou konzultaci s cílem prodiskutovat možnosti optimalizace vašich povinností a plateb v oblasti licenčních poplatků. Kontakt na naši společnost naleznete zde.

Songoroo na sociálních sítích: Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok.  

Mohlo by vás zajímat