MARKETINGOVÝ PARTNER

Songoroo je hudobné riešenie prinášajúce inovácie v oblasti technológií, cielenej reklamy, analýz dát o užívateľoch našej aplikácie, ako aj možnosť interaktivity prevádzkara podniku s jeho zákazníkmi. Tento mix možností a technológií vytvára platformu, ktorá je schopná osloviť všetkých zákazníkov našich klientov pomocou cielených audio oznamov a reklám. Songoroo systém taktiež umožňuje zhromažďovať neoceniteľné dáta súvisiace s reakciou ľudí na tieto marketingové aktivity. Zber dát a následne vyhodnotenie reakcie zákazníkov je nepopierateľne jedným z najpodstatnejších podkladom vyhodnotenie reklamnej kampane a prijatie príslušného obchodného rozhodnutia. Hudobná platforma Songoroo je moderný, technologicky prepracovaný, nákladovo veľmi efektívny marketingový nástroj, ktorý si určite nájde miesto vo vašom košíku marketingových nástrojov, ktoré viete ponúkať svojim zákazníkom.

Čo ponúkame

  • Prístup k zákazníkom našich klientov, používajúci platformu Songoroo ako svojho hudobného poskytovateľa, ktorých je možné osloviť prostredníctvom audio oznamov a reklám.
  • Cielené reklamy vo forme vizuálnych bannerov v mobilnej aplikácii Songoroo, prispôsobené na základe rôznych demografických kritérií, napr. pohlavie, vek, vzdelanie, atď. …
  • Prístup do našej Business Inteligence databázy a k analýzam hodnotiacim úspešnosť vašich marketingových aktivít. Prístup k rôznorodým hodnotným reportom ako napríklad analýzy správania sa zákazníkov v konkrétnych prevádzkach, atď.

Vy ako marketingový partner by ste

  • Integrovali Songoroo do svojho portfólia marketingových nástrojov,
  • Pomáhali nám spojiť sa s Vašimi zákazníkmi, ktorí sú potenciálnymi používateľmi produktov a služieb Songoroo.
  • Hradili časť marketingových aktivít spoločnosti Songoroo súvisiacich s kampaňami pripravenými v spoločnom úsilí.

Naše očakávania

  • Ste dobre etablovaný na trhoch, ktoré by ste radi zastrešovali. Máte vybudovanú solídnu sieť potenciálnych zákazníkov, ktorí by mali záujem o náš produkt.
  • Budete nás podporovať v ďalšom zlepšovaní marketingových schopností našej hudobnej platformy.
  • Máte otvorenú myseľ a ste pripravení na dlhodobé partnerstvo..

Zaujala Vás naša ponuka?