Songoroo přináší inovace v oblasti technologií, cílené reklamy, analýzy velkých dat a přímé interakce se zákazníky. Směrem k zákazníkům vytváří tento mix platformu, která může snadno oslovit všechny zákazníky našich partnerů cílenými zvukovými reklamami a inzeráty. V opačném směru umožňuje shromažďovat neocenitelné údaje jako reakci zákazníků na tyto marketingové aktivity. Přístup k těmto datům a jejich následná analýza jsou bezpochyby tím nejdůležitějším, co je základem pro relevantní obchodní rozhodnutí. Hudební platforma Songoroo je moderní, pokročilý a velmi účinný a úsporný marketingový nástroj, který si určitě najde své místo ve vašem košíku marketingových nástrojů, které můžete nabídnout svým zákazníkům.