Jak vytvořit vlastní průzkum spokojenosti zákazníků

Pro každou provozovnu je sestaven dotazník skládající se z 5 základních otázek, na které mohou vaši zákazníci odpovědět prostřednictvím mobilní aplikace Songoroo. Tímto způsobem můžete získat cenné informace o tom, co si vaši zákazníci myslí o vašich provozech.

Pokud jste si pro určitou provozovnu objednali balíček služeb Premium, můžete si kromě základní sady otázek připravit vlastní dotazník s otázkami, na které chcete znát odpovědi. Můžete si vytvořit vlastní (custom) průzkum spokojenosti zákazníků následujícím způsobem:

  • přihlaste se ke svému účtu Songoroo,
  • v levém postranním menu přejděte do sekce Komunikace se zákazníky > Hodnocení provozovny,
  • na obrazovce Hodnocení provozovny zákazníkmi  si nejprve prohlédněte seznam otázek. Pokud chcete přidat nové otázky, učiňte tak. Maximální počet otázek v jednom průzkumu je 5 otázek,
  • jakmile budete mít v databázi všechny otázky, které chcete vložit do vlastního průzkumu, klikněte na tlačítko „Přidat nový průzkum“ a vyplňte název průzkumu, přiřaďte otázky, provozovny, kde se má průzkum zobrazovat, specifikujte období, ve kterém se bude tento průzkum zobrazovat vašim klientům v mobilní aplikaci Songoroo na přidělených místech,
  • pokud jste vyplnili všechny relevantní údaje, klikněte na tlačítko „Vygenerovat průzkum“ a vytvořte nový průzkum, který bude uveden v seznamu průzkumů. Takto připravený dotazník můžete kdykoliv dále upravit, deaktivovat nebo smazat.

Po skončení období, kdy byl zobrazen váš vlastní průzkum pro určená provozovny, mobilní aplikace Songoroo opět zobrazí průzkum s 5 základními otázkami.