Aké licenčné poplatky sa viažu k prehrávaniu hudby v prevádzke?

Oblasť hudobných práv je špecifická oblasť, ktorá sa pre nezainteresované osoby môže zdať ako veľmi komplikovaná. V zásade platí, že každý subjekt využívajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti diela, ktoré spadajú pod ochranu autorských práv, je povinný platiť za takéto použitie. Teda tak Songoroo ako prevádzkovateľ streamingovej služby ako aj prevádzka, ktorá reprodukuje hudbu vo svojej prevádzke kde vykonáva podnikateľskú činnosť, je povinná platiť za využívanie týchto práv.

Z toho vyplýva, že bez ohľadu na to že Songoroo je licencovaná služba, aj naš klient je povinný platiť licenčné poplatky organizáciam zabezpečujúcim ochranu autorských práv. Tieto poplatky sa počítajú na základe typu firmy a veľkosti prevádzok, a to za každú prevádzku osobitne.

Pokiaľ sa chcete vyhnúť komplikovanej administratíve súvisiacej s výpočtom a platením poplatkov ako prevádzkar obchodných priestorov, Songoroo ponúka možnosť zabezpečovať túto oblasť za Vás. O tieto licenčné poplatky sa však navýši cena za poskytovanie služby Songoroo. Výhodou prenesenia týchto nákladov na nás je zníženie celkovej výšky poplatkov, keďže vieme vyjednať lepšiu cenu, plus odstránime administratívnu záťaž na Vašej strane. Upozorňujeme však, že v súčasnosti poskytujeme túto službu iba pre firmy so sídlom na Slovensku.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo pomocou kontaktného formulára na našej webstránke a my Vám poskytneme cenovú ponuku zodpovedajúcu Vašim obchodným špecifikáciám.