Jaké licence musím zaplatit, abych mohl/a přehrávat hudbu ve svém podniku?

Oblast hudebních licencí je složité téma, které se nezúčastněným osobám zdá být velmi komplikované. V zásadě platí, že každý subjekt, který v rámci své činnosti používá něco, co je předmětem autorských licencí, je povinen za takové použití zaplatit. Společnost Songoroo jako provozovatel služby streamování hudby i jakákoli provozovna, která reprodukuje hudbu ve svých obchodních prostorách, je tedy povinna za užití těchto práv platit. Bez ohledu na to, že je Songoroo licencovaným poskytovatelem hudebních služeb, jsou naši klienti povinni platit licenční poplatky organizacím pro výkonnostní práva. Tyto poplatky se vypočítávají na základě typu podniku a velikosti provozoven, a to pro každou provozovnu zvlášť.

Pokud se chcete jako provozovatelé obchodních prostor vyhnout složité administrativě spojené s výpočtem a placením hudebních licenčních poplatků, Songoroo nabízí možnost pokrýt tuto agendu za vás. Tyto licence se však připočítávají k poplatkům za předplatné Songoroo. Výhodou pro naše zákazníky je snížení nákladů, protože můžeme vyjednat lepší podmínky s PRO, a navíc přebíráme administrativní zátěž a šetříme váš čas. Upozorňujeme, že tuto službu v současné době poskytujeme pouze společnostem se sídlem na Slovensku.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Poskytneme vám cenovou nabídku odpovídající vašim obchodním specifikacím.