TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Spoločnosť Songoroo prináša inovácie v oblasti technológií, cielenej reklamy, Big data analýz, ako aj priamej interaktivity medzi našimi klientami a ich zákazníkmi. Priama interakcia s ľuďmi je tiež najväčšou výhodou, ktorá nás odlišuje od našich hlavných konkurentov. Existuje veľa poskytovateľov kulisovej hudby, ktoré zabezpečujú vytváranie príjemnej atmosféry v komerčných prevádzkach svojich klientov. My sme si však stanovili oveľa náročnejší cieľ: spojiť zákazníkov a zamestnancov našich klientov s ich obchodnou značkou, produktami a službami, pomocou hudby a atmosféry vytvorenej touto hudbou.

Naše očakávania

  • Integrovať Songoroo do vášho IT riešenia s cieľom vylepšiť Vašu IT platformu o zaujímavé a atraktívne funkcie a služby.
  • Prístup k všetkým streamovacím zariadeniam nainštalovaných v prevádzkach našich zákazníkov. Naše streamovacie zariadenia môžu slúžiť ako zariadenie pre vaše vlastné IT riešenie.
  • Prístup k Big data údajom ako sú hudobné metadáta, demografické údaje zákazníkov a údaje o správaní sa zákazníkov, ktoré sú relevantné pre AI a tzv. machine learning. Poskytneme Vám taktiež prístup k údajom týkajúcich sa hudobných preferencií užívateľov Songoroo aplikácií, kategorizovaných podľa rôznych kritérií.
  • Integrácia Vášho streamovacieho zariadenia hardvéru do Songoroo infraštruktúry.

Vy ako technologický partner by ste

  • Integrovali Vaše softvérové alebo hardvérové riešenie do Songoroo infraštruktúry,
  • Pomohli nám spojiť sa s Vašimi zákazníkmi ako potenciálnymi používateľmi produktov a služieb Songoroo,
  • Poskytli nám prístup k Vašim platformám, pomocou ktorých by sme vedeli osloviť Vašich klientov, obchodných partnerov alebo ich zákazníkov.

Naše očakávania

  • Máte inovatívne riešenie prospešné pre náš rast z pohľadu prieniku na nové trhy alebo rozšírenia rozsahu našich služieb, ktoré dokážeme ponúkame našim klientom a ich zákazníkom.
  • Máte otvorenú myseľ a ste pripravení nadviazať dlhodobé a vzájomne prospešné partnerstvo.

Zaujala Vás naša ponuka?