OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
BUSINESS DEVELOPER

Songoroo je hudobné riešenie prinášajúce inovácie v oblasti technológií, cielenej reklamy, analýz dát o užívateľoch našej aplikácie, ako aj možnosť interaktivity prevádzkara podniku s jeho zákazníkmi. Našou najväčšou výhodou, ktorou sa odlišujeme od našich hlavných konkurentov, je možnosť interakcie s ľuďmi, na ktorých ako na zákazníkoch záleží najviac. Zatiaľ čo my sa zameriavame na spojenie so zákazníkmi, ostatní sa zameriavajú iba na pasívne poskytovanie takzvanej kulisovej hudby.

Pretože sme stále v relatívne ranom štádiu rastu spoločnosti, dávame našim obchodným partnerom jedinečnú príležitosť ponúkať naše hudobné riešenie na trhy v ktorých sú etablovaní. Ponúkame taktiež možnosť sa aktívne podieľať na našej misii stať sa globálnym lídrom v trhovom segmente kde pôsobíme.

Čo ponúkame

 • Zaujímavé percento ziskovej marže z príjmov dosiahnutých v dohodnutých regiónoch
 • Aktívna účasť na aktivitách týkajúcich sa rozbehu marketingu a predaja v dohodnutých regiónoch
 • Poskytnúť prístup ku všetkým dostupným marketingovým materiálom,
 • Pokrytie všetkých nákladov spojených s akvizíciou lokálnej hudby
 • Prispôsobenie aplikácie Songoroo, ako aj celej infraštruktúry, špecifickým požiadavkám príslušného trhu
 • Poskytnúť prístup k našim nástrojom na analýzu a reportovanie predaja Songoroo služieb
 • Nepretržité 24/7 IT podpora a podpora predaja
 • Intenzívne školenia pre váš tím so zameraním na technologické a iné špecifiká platformy Songoroo.

Vy ako Business developer by ste

 • Zastupovali Songoroo v zmluvne dohodnutých regiónoch a ponúkali Songoroo platformu svojim klientom v súlade s našou marketingovou a obchodnou stratégiou
 • Pomáhali nám kontaktovať sa s novými potenciálnymi marketingovými alebo obchodnými partnermi v regiónoch
 • Zabezpečovali predaj služieb Songoroo a podporu zákazníkov vo Vašom regióne
 • Pokrývali časť marketingových aktivít spoločnosti Songoroo týkajúcich sa miestnych kampaní, ktoré ste sami iniciovali
 • sa aktívne zúčastňovali diskusií týkajúcich sa globálneho rozvoja a rastu spoločnosti Songoroo

Naše očakávania

 • Ste dobre etablovaný na trhoch, ktoré by ste radi zastrešovali. Máte vybudovanú solídnu sieť potenciálnych zákazníkov, ktorí by mali záujem o náš produkt.
 • Máte bohaté skúsenosti s rozvojom podnikania v našom obchodnom segmente. V ideálnom prípade by ste integrovali Songoroo do portfólia svojich už existujúcich produktov alebo služieb
 • Viete pracovať nezávisle na tvorbe lokálnych marketingových kampaní a obchodných stratégií, prispôsobené špecifikám miestneho trhu.

Zaujala Vás naša ponuka?