HUDOBNÉ VYDAVATEĽSTVO / NEZÁVISLÝ UMELEC

Songoroo je inovatívne riešenie, ktoré predstavuje jedinečný prístup ako priniesť hudbu poslucháčom v komerčných prevádzkach. Ostatní poskytovatelia kulisovej hudby ponúkajú väčšinou iba pasívny prístup ako spríjemniť atmosféru v určitom prostredí. My ponúkame poslucháčom hudby aktívnu účasť na výbere hudby a následne aj analyzujeme čo sa im skutočne páči. Technológia použitá v našom hudobnom riešení a výstupy z našich BI analýz nám pomáhajú lepšie pochopiť hudobné preferencie ľudí používajúcich Songoroo aplikácie. Na základe našich analýz vieme lepšie zacieliť na správne publikum, v správnom čase a vo vhodnom prostredí.

Čo ponúkame

  • Pomáhať zvyšovať povedomie o Vašej (novej) hudobnej produkcii. Podľa Vašich preferencií môžeme zacieliť na konkrétne publikum v súlade s Vašimi požiadavkami ohľadom veku poslucháčov, miesta, typu firmy, dátumu, času, alebo iných nemenej dôležitých parametrov.
  • Poskytneme platformu na reprodukciu Vašej hudby v komerčných prevádzkach našich klientov a obchodných partnerov.
  • Širokú paletu analýz a reportov týkajúcich sa akceptácie Vašej hudby poslucháčmi, rozdelených podľa vybraných kritérií do vybraných segmentov.

Vy ako hudobné vydavateľstvo / nezávislý umelec by ste

  • Nám poskytli práva (bezplatne) na reprodukciu Vašej hudby v rámci platformy Songoroo.
  • Pravidelne nám zasielali informácie o Vašej novej hudobnej produkcii, ktorú by ste mali záujem propagovať cez našu hudobnú platformu.
  • Spolupracovali s nami pri rôznych kampaniach propagujúcich Vašu hudbu ako aj Songoroo ako platformu pre šírenie Vašej hudby pre širokú verejnosť.

Naše očakávania

  • Máte otvorenú myseľ a ste pripravený nadviazať dlhodobé a vzájomne prospešné partnerstvo.
  • Budete aktívne propagovať Songoroo prostredníctvom svojej sociálnej siete.
  • Budete nám pomáhať spájať sa s inštitúciami a spoločnosťami s ktorými pravidelne spolupracujete, pomáhať nám pridávať ich do nášho portfólia zákazníkov a obchodných partnerov.

Zaujala Vás naša ponuka?