Ako viem stiahnúť faktúru za Songoroo službu?

Prihláste sa do Vášho klientského účtu Songoroo na adrese songroo.com, prejdite do sekcie Balík služieb & fakturácia. V obrazovke Platby a predplatné si viete pozrieť všetky faktúry, ktoré Vám boli vystavené a kliknutím na ikonu na stiahnutie v stĺpci Export si viete vygenerovať príslušnú faktúru.

Do tejto sekcie klientského účtu má prístup iba užívateľ s oprávnením zobraziť a exportovať faktúry. Ak potrebujete aby takéto oprávnenie mali aj iný užívatelia Songoroo platformy, nie iba Váš administrátor, je možné toto oprávnenie pridať hociakej roli v sekcii Správa užívateľov > Manažment oprávnení.