Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. W ramach usługi Songoroo chcemy zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia, abyś mógł cieszyć się naszymi usługami dziś, jutro i w przyszłości. Aby to zrobić, musimy zrozumieć Twoje nawyki słuchowe i preferencje muzyczne, abyśmy mogli zapewnić wyjątkową i unikalną usługę specjalnie dla Ciebie. Jednocześnie ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników zawsze będą dla nas niezwykle ważne. Dlatego chcemy w przejrzysty sposób wyjaśnić, co, jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, a także opisać dostępne środki kontroli i opcje dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób użytkownik decyduje się udostępniać swoje dane osobowe. Będziemy dalej szczegółowo i precyzyjnie wyjaśniać Politykę prywatności („Polityka”), abyś wiedział, co przez to rozumiemy.

 

2. Zasady

2.1. Niniejsze Zasady określają podstawowe procedury postępowania z danymi osobowymi użytkowników w ramach relacji z firmą Songoroo s.r.o. Zasady mają zastosowanie do wszystkich usług Songoroo i wszystkich usług powiązanych („Usługa Songoroo”). Warunki regulujące korzystanie z Usługi Songoroo są określone w naszych
Warunki korzystania z usługi Songoroo
(„Warunki użytkowania”).

2.2. Od czasu do czasu możemy opracowywać i oferować nowe lub dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie tych nowych lub dodatkowych usług zmieni sposób, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe, przekażemy użytkownikowi więcej informacji oraz dodatkowe warunki lub zasady. Jeśli nie określono inaczej, te nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać niniejszym Zasadom.

2.3. Zasady te mają następujące cele:

a) Uzyskanie pewności, że użytkownik rozumie, jakie dane osobowe gromadzimy na jego temat i zna powody, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy.

b) Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz, abyśmy mogli zapewnić Ci doskonałą możliwość korzystania z usługi Songoroo.

c) Wyjaśnienie praw i wyborów użytkownika dotyczących gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz sposobów ochrony prywatności użytkownika.

2.4. Mamy nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu naszych zobowiązań w zakresie ochrony prywatności. Informacje o tym, jak skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, można znaleźć w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Jeśli jednak nie zgadzasz się z treścią niniejszych Zasad, pamiętaj, że to, czy zdecydujesz się korzystać z Songoroo, zależy wyłącznie od Ciebie.

 

3. Prawa i preferencje użytkownika: Prawo wyboru i kontroli

3.1. Być może słyszałeś, że nowe prawo UE, tak zwane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), daje osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych. W związku z tym wprowadziliśmy dodatkowe opcje przejrzystości i kontroli dostępu w naszym Centrum prywatności i Ustawieniach prywatności, które pozwolą użytkownikom korzystać z tych praw. W zakresie określonym i dozwolonym przez obowiązujące prawo, prawa osoby fizycznej obejmują:

a) prawo dostępu – prawo do informacji i żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na temat użytkownika;

b) prawo do sprostowania – prawo do żądania od nas zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;

c) prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia przez nas danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia – prawo do żądania, abyśmy tymczasowo lub na stałe zaprzestali przetwarzania całości lub części danych osobowych użytkownika;

e) prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie szczególnych okoliczności prywatnych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

f) prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz prawo do przekazania tych danych osobowych do wykorzystania w ramach usługi innego podmiotu;

g) prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji – prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja ta wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpłynęła.

3.2. Aby umożliwić użytkownikowi łatwe korzystanie z tych praw i rejestrowanie preferencji dotyczących sposobu, w jaki Songoroo wykorzystuje jego dane osobowe, oferujemy dostęp do tych ustawień za pośrednictwem opcji Ustawienia profilu, która daje użytkownikowi kontrolę nad niektórymi kategoriami przetwarzanych przez nas jego danych osobowych i zawiera łącze do Centrum prywatności, gdzie można znaleźć: informacje o tym, w jaki sposób Songoroo wykorzystuje dane osobowe użytkownika i jakie są jego prawa; pozwala wybrać, jaki ruch otrzymuje od Songoroo, zarządzać publicznie dostępnymi danymi osobowymi i ustawić preferencje udostępniania

3.3. Centrum prywatności pozwala kontrolować sposób przetwarzania danych osobowych przez Songoroo. Zawiera informacje o tym, co dzieje się po dostosowaniu ustawień w sekcji Ustawienia profilu i jak można przestać otrzymywać określone wiadomości od Songoroo. Jeśli wysyłamy użytkownikowi elektroniczne powiadomienia marketingowe na podstawie jego zgody lub obowiązujących przepisów prawa, użytkownik może w dowolnym momencie i bezpłatnie odwołać tę zgodę lub wyrazić sprzeciw („zrezygnować z subskrypcji”). Elektroniczne komunikaty marketingowe otrzymywane od Songoroo (np. wysyłane pocztą elektroniczną) będą również zawierać mechanizm rezygnacji w samej wiadomości (np. łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail).

3.4. Więcej informacji na temat opisanych powyżej praw wynikających z RODO oraz środków kontroli, które zapewniamy wszystkim użytkownikom Songoroo w związku z tymi prawami, można znaleźć w sekcji „Twoje prawa”. „I w Centrum prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności, praw lub sposobów ich egzekwowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem sekcji Wsparcie na naszej stronie internetowej. Odpowiemy na żądanie użytkownika w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu jego tożsamości i szczegółów zapytania. Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe, może również skontaktować się z lokalnym biurem ds. prywatności w celu złożenia skargi.

 

4. Metoda gromadzenia danych osobowych

4.1. Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

a) Rejestracja w usłudze Songoroo: podczas rejestracji w usłudze Songoroo gromadzimy pewne dane osobowe niezbędne do korzystania z usługi Songoroo, takie jak adres e-mail, data urodzenia, preferencje muzyczne, płeć, kraj itp.

b) Podczas korzystania z Songoroo: podczas korzystania z Songoroo gromadzimy dane osobowe dotyczące profilu muzycznego użytkownika, takie jak informacje o ulubionych utworach, ulubionych wykonawcach, gatunkach muzycznych itp.

c) Gromadzenie dobrowolnie przekazanych danych osobowych: jeśli użytkownik sobie tego życzy, może również dobrowolnie przekazać nam dodatkowe dane osobowe lub wyrazić zgodę na gromadzenie innych danych osobowych, np. w celu zapewnienia dodatkowych funkcji. Nie będziemy gromadzić zdjęć, danych głosowych ani żadnych kontaktów z urządzenia użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Użytkownik zawsze może zmienić zdanie i wyrazić zgodę w dowolnym momencie lub ją odwołać.

d) Od osób trzecich – dane osobowe użytkownika i jego aktywności otrzymujemy od osób trzecich, w tym reklamodawców i partnerów, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usługi Songoroo. Będziemy wykorzystywać te dane osobowe, jeśli użytkownik udzielił stronie trzeciej lub firmie Songoroo zgody na udostępnianie tych informacji lub jeśli firma Songoroo ma uzasadniony interes w wykorzystywaniu tych danych osobowych w celu świadczenia usług Songoroo na rzecz użytkownika.

4.2. Wykorzystujemy zanonimizowane i zagregowane informacje do celów obejmujących testowanie naszych systemów informatycznych, badania, analizę danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie Songoroo oraz opracowywanie nowych funkcji w ramach Songoroo.

 

5. Gromadzenie danych osobowych

5.1. W poniższych tabelach wymieniono kategorie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe zbierane podczas logowania do Songoroo
Kategoria danych osobowych Opis kategorii
Informacje dotyczące rejestracji konta Zawierają one dane osobowe podane przez użytkownika lub zebrane przez nas w celu rejestracji i korzystania z Songoroo. Obejmuje to adres e-mail, rok urodzenia, płeć, miasto, kraj, wykształcenie i preferencje muzyczne.
Niektóre z danych osobowych, o których podanie prosimy, są wykorzystywane do utworzenia konta użytkownika. Użytkownik ma również możliwość przekazania nam pewnych dodatkowych danych osobowych, abyśmy mogli jeszcze bardziej spersonalizować jego konto i ulepszyć usługę.
Dokładny zakres gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od sposobu korzystania z usługi Songoroo przez użytkownika oraz od tego, czy użytkownik korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak Facebook, Google itp.) w celu zarejestrowania się w usłudze Songoroo i korzystania z niej. Jeśli użytkownik korzysta z usługi strony trzeciej w celu utworzenia konta, otrzymamy dane osobowe za pośrednictwem tej usługi, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych przez tę usługę.

 

Dane osobowe gromadzone podczas korzystania z usługi Songoroo
Kategoria danych osobowych Opis kategorii
Informacje dotyczące korzystania z usługi Songoroo
 • Informacje o typie użytkownika Songoroo.
 • Informacje o interakcjach z Songoroo, w tym miejsce z dokładniejszym określeniem nazwy firmy lub obszaru sklepu, w którym używane jest Songoroo, data, godzina i długość zapytań użytkownika, ocenione przez niego utwory oraz komunikacja z innymi użytkownikami Songoroo. Może to również obejmować szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji innych firm, otrzymywanych reklam i czasu przebywania w określonym obszarze biznesowym.
 • Treści dla użytkownika publikowane w Songoroo, w tym wiadomości wysyłane i otrzymywane za pośrednictwem Songoroo oraz komunikacja z zespołem obsługi klienta Songoroo.
 • Specyfikacje, które mogą obejmować informacje o adresie URL, pliki cookie, adres IP, typy urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Songoroo lub łączenia się z nim, unikalne identyfikatory urządzeń, atrybuty urządzeń, połączenia sieciowe (np. WiFi, 3G, LTE, bluetooth) oraz dostawcę, sieć i wydajność urządzenia, typ przeglądarki, informacje o języku zarządzania prawami cyfrowymi, system operacyjny i wersję Songoroo.
 • Dane z czujników urządzenia mobilnego generowane przez ruch lub orientację (np. akcelerometr lub żyroskop) potrzebne do zapewnienia określonych funkcji Songoroo.

 

Dane osobowe zebrane za uprzednią zgodą użytkownika, które pozwalają nam zapewnić użytkownikowi dodatkowe funkcje
Kategoria danych osobowych Opis kategorii
Dobrowolne dane mobilne Oprócz danych mobilnych, które gromadzimy w celu świadczenia usług Songoroo, użytkownik ma również możliwość udzielenia nam zgody na gromadzenie dodatkowych danych osobowych z jego urządzenia mobilnego, abyśmy mogli zapewnić mu funkcje, które usprawnią działanie Songoroo.

Nigdy nie uzyskamy dostępu do jakichkolwiek danych osobowych wymienionych poniżej bez zgody użytkownika.

 • Zdjęcia: Jeśli użytkownik zezwoli nam na dostęp do swoich zdjęć lub aparatu, uzyskamy dostęp wyłącznie do obrazów, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić, oraz do metadanych powiązanych z tymi obrazami, takich jak typ pliku i rozmiar obrazu. Nigdy nie będziemy skanować ani importować zapisanych zdjęć.
 • Dokładna lokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika: udzielenie nam zgody na dostęp do dokładnej lokalizacji użytkownika umożliwi nam dostęp do GPS lub Bluetooth w celu zapewnienia w Songoroo funkcji opartych na lokalizacji. Należy pamiętać, że nie obejmuje to adresu IP użytkownika. Używamy adresu IP do określenia niedokładnej lokalizacji, np. w jakim kraju znajduje się użytkownik, aby zapewnić zgodność z naszymi umowami licencyjnymi.
 • Dane głosowe: Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, będziemy mogli uzyskać dostęp do instrukcji głosowych przechwyconych przez mikrofon urządzenia użytkownika, aby umożliwić mu ustną komunikację z Songoroo. Należy pamiętać, że zawsze można wyłączyć funkcję mikrofonu.
 • Kontakty: Udzielenie nam zgody na dostęp do kontaktów umożliwi nam dostęp do indywidualnych kontaktów przechowywanych na urządzeniu użytkownika, aby pomóc mu znaleźć znajomych korzystających z Songoroo.
 • Powiadomienia typu „Push” są dostosowywane do profilu użytkownika, jeśli użytkownik wyraził zgodę na indywidualne dostosowanie podczas instalacji aplikacji lub przy pierwszym użyciu aplikacji (art. 6 ust. 1). a) ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).
Szczegóły płatności Możemy gromadzić te dane osobowe, jeśli użytkownik zarejestruje się w usłudze próbnej, zakupi którąkolwiek z naszych płatnych usług lub dokona innego zakupu za pośrednictwem Songoroo. Dokładne gromadzone dane osobowe różnią się w zależności od metody płatności (np. bezpośrednio za pośrednictwem dostawcy usług mobilnych lub faktury), ale będą obejmować następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy (+ siedziba, numeryczny identyfikator podatkowy),
 • rok urodzenia,
 • Typ karty kredytowej lub debetowej, data wygaśnięcia i niektóre cyfry identyfikatora karty.
 • numer telefonu komórkowego
 • adres e-mail
 • szczegóły historii transakcji.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup na fakturę, przekażemy jego dane osobowe naszym podwykonawcom przetwarzającym płatności, aby umożliwić im wysyłanie faktur.

Dane przekazywane w konkursach, ankietach i loteriach Te dane osobowe umożliwiają rejestrację i uczestnictwo w różnego rodzaju promocjach. Dokładny zakres gromadzonych danych zależy od rodzaju promocji.
Dane marketingowe Te dane osobowe umożliwiają Songoroo i naszym partnerom (usługodawcom) wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych za pośrednictwem jednego z nich:

 1. e-mail
 2. korzystanie z usług Songoroo
 3. lub bezpośrednio od strony trzeciej.


Aby dowiedzieć się więcej o gromadzonych przez nas danych osobowych i środkach kontroli dostępnych dla użytkownika w związku z otrzymywaną komunikacją marketingową, odwiedź stronę
songoroo.com.

6. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe

6.1. Gdy użytkownik korzysta z Songoroo lub współpracuje z nami, używamy różnych technologii do przetwarzania jego danych osobowych z różnych powodów. Poniższa tabela przedstawia powody, dla których wykorzystujemy dane osobowe, odpowiednie podstawy prawne, na których się opieramy i które pozwalają nam na legalne przetwarzanie danych osobowych, oraz kategorie danych osobowych wykorzystywanych do następujących celów:

Cel przetwarzania Podstawa prawna celu przetwarzania Kategoria danych osobowych wykorzystywanych przez Songoroo do celów przetwarzania
W celu zapewnienia użytkownikowi usług i produktów Songoroo oraz innych usług i produktów pobocznych Songoroo możemy je personalizować i zwiększać komfort użytkownika, np. poprzez dostarczanie spersonalizowanych i lokalnych treści, rekomendacji, funkcji i reklam, zarówno w ramach Songoroo, jak i poza nim (w tym produktów i usług stron trzecich). Realizacja umowy,
Uzasadnione interesy
Informacje o rejestracji konta, informacje o korzystaniu z usługi
Zrozumienie, w jaki sposób użytkownik łączy się z usługą Songoroo i z niej korzysta w celu zapewnienia funkcjonalności technicznej usługi Songoroo, opracowywania nowych produktów i usług oraz analizowania sposobu korzystania z usługi Songoroo, w tym interakcji użytkownika z aplikacjami, reklamami, produktami i usługami dostarczanymi za pośrednictwem usługi Songoroo lub z nią połączonymi. usługami, które są dostarczane lub oferowane za pośrednictwem usługi Songoroo lub są z nią połączone. Realizacja umowy,
Uzasadnione interesy
Informacje o rejestracji konta, informacje o korzystaniu z usługi
Komunikacja z użytkownikiem w celach związanych z Produktami Songoroo. Realizacja umowy,
Uzasadnione interesy
Informacje o rejestracji konta, informacje o korzystaniu z usługi
Przetwarzanie płatności użytkownika w celu zapobiegania oszustwom lub ich wykrywania, w tym nieuczciwym płatnościom i nieuczciwemu korzystaniu z Songoroo. Wypełnianie
umowy, zgodność z wymogami prawnymi, uzasadnione interesy
Szczegóły płatności
Aby komunikować się z użytkownikiem bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów w następujących celach:

 • marketing,

 • badania
  ,
 • udział w konkursach, ankietach i loteriach
 • promocje

 

za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych powiadomień zgodnie z wszelkimi uprawnieniami, o których użytkownik nas poinformował (takimi jak ustawienia konta).

Zgoda, uzasadnione interesy Dane w konkursach, ankietach i loteriach, dane marketingowe
Dostarczanie funkcji, informacji, reklam lub innych treści w oparciu o określoną lokalizację. Zgoda Dobrowolne dane mobilne
7. Udostępnianie danych osobowych

7.1. Stworzyliśmy kategorie odbiorców danych osobowych, które gromadzimy lub generujemy podczas korzystania z Songoroo.

7.2. Następujące dane osobowe będą zawsze publicznie dostępne w serwisie Songoroo: imię i nazwisko i/lub nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, osoby obserwowane i obserwujące użytkownika w serwisie Songoroo, preferowani wykonawcy oraz publiczne listy odtwarzania.

7.3. Następujące dane osobowe będą udostępniane wyłącznie kategoriom odbiorców wymienionym w poniższej tabeli, jeśli: użytkownik zdecyduje się na korzystanie z określonej funkcji Songoroo, w przypadku której do prawidłowego korzystania z funkcji Songoroo wymagane są określone dane osobowe, lub udzieli nam zgody na udostępnianie danych osobowych, np. odpowiednio dostosowując ustawienia w Songoroo.

Kategoria odbiorców Powód udostępnienia
Aplikacje innych firm połączone z kontem Songoroo W przypadku połączenia konta Songoroo z aplikacją innej firmy, np. za pośrednictwem sieci społecznościowych, platform audio, telewizyjnych lub mobilnych, firma Songoroo może udostępnić informacje o użytkowaniu, aby umożliwić zalogowanie się na konto Songoroo.
Aplikacje innych firm używane do logowania się do Songoroo Jeśli użytkownik zaloguje się do aplikacji innej firmy przy użyciu danych logowania do konta Songoroo, taka aplikacja innej firmy może mieć dostęp do określonych informacji na temat korzystania z usługi przez użytkownika, takich jak listy odtwarzania, przechowywane treści i działania.

Przed połączeniem się z aplikacją innej firmy użytkownik otrzyma powiadomienie informujące o tym, jakie dane osobowe będą udostępniane / dostępne dla aplikacji innej firmy.

Wsparcie społeczności Podczas rejestracji konta pomocy technicznej Songoroo w społeczności pomocy technicznej Songoroo poprosimy Cię o utworzenie określonej nazwy użytkownika społeczności pomocy technicznej Songoroo. Będzie on publicznie widoczny dla każdego, kto dołączy do społeczności pomocy technicznej Songoroo, wraz z wszelkimi pytaniami lub komentarzami, które opublikujesz.
Osoby śledzące Cię na Songoroo Może również zaistnieć sytuacja, w której użytkownik będzie chciał, abyśmy udostępnili określone informacje na temat korzystania przez niego z Usługi, w szczególności informacje na temat korzystania przez niego z Songoroo innym użytkownikom Songoroo zwanym „Obserwującymi”.

Na przykład podczas tworzenia list odtwarzania możesz chcieć, aby inni użytkownicy Songoroo mogli je zobaczyć, ale możesz też w dowolnym momencie przełączyć listy odtwarzania w tryb prywatny.

Artyści i wytwórnie muzyczne Użytkownik może poprosić nas o udostępnienie jego danych osobowych (takich jak adres e-mail) artystom, wydawcom muzycznym lub innym partnerom, którzy mogą chcieć bezpośrednio wysyłać mu wiadomości lub oferty promocyjne.

 

Informacje, które możemy udostępniać
Kategoria odbiorców Powód udostępnienia
Dostawcy usług i inni Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usługi Songoroo, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują, zarządzają i utrzymują aplikację Songoroo, jej zawartość i przetwarzane przez nas dane.

Korzystamy z usług partnerów marketingowych i reklamowych, aby wyświetlać użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści lub lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzysta on z usług Songoroo, aby mogli oni pomóc mu w lepszym korzystaniu z nich. Możemy również udostępniać dane osobowe niektórym partnerom marketingowym i reklamowym podczas wysyłania wiadomości promocyjnych dotyczących usługi Songoroo.

Partnerzy Songoroo
 • Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Songoroo za pośrednictwem oferty otrzymanej lub zakupionej od strony trzeciej, takiej jak operator sieci komórkowej, udostępniamy tej stronie trzeciej dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z Songoroo przez użytkownika, w tym informacje o tym, czy i w jakim zakresie użytkownik skorzystał z oferty., aktywował konto Songoroo lub aktywnie korzystał z usługi Songoroo.
 • W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik zarejestruje się w Songoroo (np. za pośrednictwem usługi strony trzeciej lub operatora telefonii komórkowej), udostępnimy nazwę użytkownika Songoroo lub inne informacje rejestracyjne niezbędne do prowadzenia konta użytkownika.
 • Możemy również udostępniać dane osobowe w formacie pseudonimowym naszym partnerom z branży muzycznej, aby pomóc im zrozumieć, jak radzą sobie licencjonowane przez nich treści oraz aby umożliwić użytkownikowi słuchanie treści przesyłanych strumieniowo za pośrednictwem Songoroo.
 • Udostępniamy również dane osobowe w formacie pseudonimowym partnerom marketingowym, którzy pomagają nam w promocji oraz reklamodawcom, którzy umożliwiają nam oferowanie bezpłatnych usług.
Naukowcy ze środowisk akademickich Będziemy udostępniać dane osobowe na potrzeby działań takich jak analiza statystyczna i badania akademickie, ale wyłącznie w formacie pseudonimizowanym.
 

Inne spółki należące do Songoroo Group

Będziemy udostępniać dane osobowe innym spółkom z Grupy Songoroo w ramach naszej codziennej działalności, abyśmy mogli utrzymywać i świadczyć usługi Songoroo.
Organy ścigania i ochrony danych Udostępnimy dane osobowe, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów lub w odpowiedzi na obowiązujące postępowanie prawne, takie jak nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.

Będziemy również udostępniać dane osobowe, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne do celów naszych własnych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich związanych z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa, postępowaniem sądowym, dochodzeniem karnym, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub w celu zapobieżenia śmierci lub bezpośredniemu uszczerbkowi na zdrowiu, pod warunkiem, że w naszej opinii interes ten nie przeważa nad interesami użytkownika w ramach podstawowych praw i wolności wymagających ochrony danych osobowych.

Nabywcy naszej firmy Udostępnimy dane osobowe, jeśli sprzedamy naszą firmę zainteresowanej stronie lub będziemy negocjować tę sprzedaż z potencjalnym nabywcą.

W takich okolicznościach Songoroo będzie nadal gwarantować poufność danych osobowych i prześle użytkownikowi powiadomienie, zanim dane osobowe zostaną przekazane nabywcy lub będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

8. Zatrzymywanie i usuwanie danych

8.1. Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług Songoroo oraz do uzasadnionych i podstawowych celów biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności Songoroo, podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o dane, wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywanie sporów. Niektóre dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz użytkownikiem Songoroo. Obejmują one na przykład preferencje dotyczące utworów, bibliotekę utworów i informacje o koncie.

8.2. Na żądanie użytkownika dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie identyfikowały już użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy prawnie uprawnieni lub zobowiązani do zachowania określonych danych osobowych, w tym w następujących sytuacjach:

a) W przypadku nierozwiązanej kwestii związanej z kontem użytkownika, takiej jak nieuregulowane roszczenie wobec Songoroo lub nierozwiązany spór sądowy lub roszczenie, zachowamy niezbędne dane osobowe do czasu ich rozwiązania.

b) W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, kontroli podatkowej lub obowiązku księgowego, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo.

c) Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak zapobieganie oszustwom lub utrzymanie bezpieczeństwa naszych użytkowników.

 

9. Udostępnianie danych osobowych innym krajom

9.1. Songoroo może podzlecać przetwarzanie danych osobowych lub udostępniać je stronom trzecim w krajach poza krajem użytkownika. Dane osobowe mogą zatem podlegać przepisom o ochronie danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika.

9.2. Na przykład dane osobowe gromadzone w Unii Europejskiej mogą być importowane i przetwarzane przez strony trzecie w kraju spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach Songoroo gwarantuje, że przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności, że wszystkie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne są wdrażane jako standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

10. Linki

10.1. Możemy wyświetlać reklamy podmiotów zewnętrznych i inne treści, które zawierają łącza do witryn podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie kontrolujemy praktyk i treści stron trzecich w zakresie danych osobowych. W przypadku kliknięcia reklamy lub łącza strony trzeciej należy pamiętać, że spowoduje to zaprzestanie korzystania z usługi Songoroo, a podane dane osobowe nie będą już podlegać niniejszej Polityce. Zapoznaj się z polityką prywatności tych firm, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe.

 

11. Bezpieczeństwo przechowywania danych

11.1. Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, w tym pseudonimizację, szyfrowanie, dostęp i przechowywanie, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i niepotrzebnemu przechowywaniu danych osobowych w naszych systemach.

11.2. Konto użytkownika jest chronione hasłem, dlatego zalecamy używanie unikalnego i silnego hasła, ograniczenie dostępu do urządzenia technicznego i przeglądarki oraz wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Songoroo.

 

12. Dzieci

12.1. Aplikacja Songoroo nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jednak w niektórych krajach lokalne przepisy mogą nakładać surowsze ograniczenia. Dalsze szczegóły znajdują się w naszych Warunkach użytkowania.

12.2. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia lub dzieci poniżej limitu wieku. Osoby, które nie ukończyły określonego wieku, prosimy o niekorzystanie z Songoroo i nieujawnianie nam żadnych danych osobowych.

12.3. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku poniżej 13 lat i stwierdzisz, że Twoje dziecko przekazało Songoroo swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Wniosek o skorzystanie z odpowiednich praw można złożyć tutaj.

12.4. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia tych danych osobowych. Może to wymagać usunięcia konta Songoroo tego dziecka.

 

13. Zmiany w zasadach ochrony danych osobowych

13.1. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki.

13.2. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych Zasadach powiadomimy użytkownika o takich zmianach w odpowiedni sposób, np. w formie dobrze widocznego powiadomienia, prośby o wyrażenie zgody w ramach usługi Songoroo lub pocztą elektroniczną.

13.3. Możemy powiadomić Cię z wyprzedzeniem. Dlatego należy uważnie przeczytać niniejsze powiadomienie.

 

14. Jak się z nami skontaktować

14.1. Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie songoroo.com/contact-us/ lub pocztą na adres:

Songoroo s.r.o., Sartorisová 11, 821 08 Bratysława, Republika Słowacka

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką jest Songoroo s.r.o.

Mamy nadzieję, że spodoba ci się Songoroo!

Zaktualizowany i ważny od 1.09.2021 r.