Návod ako zapnúť/vypnúť notifikačné správy v Songoroo mobilnej aplikácií

V Songoroo mobilnej aplikácií môžete dostávať správy buď od iných užívateľov Songoroo mobilnej aplikácie alebo od spoločnosti prevádzkujúcej zariadenie kde sa práve nachádzate alebo ste sa tam zdržiavali v nedávnej minulosti.

V prípade ak chcete vypnúť prijímanie správ od jednej alebo druhej skupiny, je potrebné urobiť následovné:

  • Otvorte si mobilnú aplikáciu Songoroo a kliknite na ikonu pre hlavné menu v pravom hornom rohu,
  • V sekcii Nastavenie profilu > Rozšírené nastavenia > Notifikácie si odškrtnite možnosť prijímať správy od príslušnej skupiny.

Ak sa rozhodnete neskôr danú funkcionalitu povoliť, môžete tak urobiť zaškrtnutím danej voľby v príslušnej obrazovke Songoroo mobilnej aplikácie.